VERKAPTE BEDREIGINGEN

Een kop in een lokaal dagblad schreeuwt: ‘Bouterse gebelgd na beluisteren bandjes Santokhi’, en dat wel in verband met een interview dat de VHP-leider heeft gehad met een Nederlandse journalist en waarbij Bouterse werd besproken. Zoals we in een eerdere editie aangaven, was de journalist erop uit  de VHP-voorzitter uit te lokken en hem uitspraken te laten doen, die nu reeds voor politieke spanningen in dit land zouden zorgen nog voor dat de machtsoverdracht heeft plaatsgevonden. De Nederlandse journalist wilde weten of Santokhi, eenmaal president van dit land, Bouterse zou uitleveren aan Nederland om daar zijn straf te gaan uitzitten. Zoals bekend, heeft Bouterse een verstekvonnis op naam voor grootschalige drugssmokkel naar Nederland (de zogeheten Stellendam-affaire) en is op verzoek van Nederland bij de Internationale Politie Organisatie, Interpol, gesignaleerd ter opsporing en uitlevering. Santokhi heeft de Nederlandse journalist te woord gestaan, maar heeft geen moment laten doorschemeren, dat hij de bereid is de nog aanzittende president na de overdracht, aan Nederland uit te leveren. Bovendien is het zo, dat Suriname zijn eigen staatsburgers niet uitlevert en dat weet Bouterse evengoed. Ook Bouterse heeft geluidsopnamen van het interview beluisterd en is van mening, dat het niet mis was. Bouterse moet goed luisteren en zal dan als hij eerlijk is, moeten toegeven dat de VHP-leider nimmer heeft gezegd, dat hij hem zou uitleveren aan de Nederlandse justitie om op Nederlandse bodem een langdurige gevangenisstraf te gaan uitzitten. Het is bekend dat Bouterse een gruwelijke hekel heeft aan Nederland en dan wel in het bijzonder aan de politici en de justitie en dat hij het schijnbaar toepasselijk acht, achter elke toenadering van niet-NDP-politici naar het voormalige moederland, een complot tegen hem te zien. En juist omdat hij naar onze mening al geruime tijd paranoia is wanneer het om Nederland en andere westerse staten gaat, begint hij nu reeds ‘schoten voor de boeg’ van de aankomende coalitieregering te lossen.  Al heeft Santokhi uren met Bouterse gesproken en wel in gezelschap van andere VHP’ers, dan nog is Santokhi vrij te praten met Nederlandse journalisten en andere autoriteiten uit dat land, of dat nu wel met de huidige president te maken heeft of niet. Maar Bouterse kennende, heeft de argwaan hem vanaf de periode van de zogeheten revolutie nimmer verlaten en zoekt hij overall iets negatiefs achter. Maar dat komt ook, omdat de huidige eerste burger zich niet kan beroepen op een vlekkeloos blazoen. Bouterse en zijn NDP hebben er alles aan gedaan om de verkiezingen te winnen, omdat het vonnis van de Krijgsraad van 20 jaar, hem als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Volkomen terecht maakt de man zich momenteel ernstige zorgen over wat hem te wachten staat en heeft het interview dat Santokhi heeft gehad met de Nederlandse journalist, meteen aangegrepen om met verkapte bedreigingen in de richting van Santokhi en natuurlijk ook de aankomende regering te komen. Op cryptische wijze  kwamen  de bedreigingen bij Bouterse eruit en wel als volgt: “Wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokhi is een wijze man. Ik doe een beroep op hem om te proberen een gewone man te worden. Daarbij heb ik geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaakt voor iemand, zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat Santokhi en zij die volgen, precies begrijpen wat ik bedoel, omdat niemand er enige baat bij heeft dat we hier weer turbulente situaties en hier weer rommel krijgen in het land. De koers die men nu opgaat, ik hoop dat men echt heel snel erop terugkomt, want dat zou ons brengen in een situatie die niet goed en bevorderlijk is voor het land Suriname en daar wil niemand, ik in elk geval niet, aan meewerken.’’ Tot zover de verkapte bedreigingen van Bouterse aan het adres van Santokhi en natuurlijk ook de komende regering. Bouterse maakt zich zorgen om een betere en hernieuwde relatie met Nederland en betere betrekkingen met andere westerse staten. Hij weet heel goed dat de hulp om de economie weer op spoor te krijgen, uit die hoek zal moeten komen en dat er wel degelijk verlichting voor het volk zal komen, indien de nieuwe regering snel en bekwaam, de juiste maatregelen zal nemen. Bouterse weet ook dat het afgelopen zal zijn met de intensieve vrijages met Venezuela, Cuba, Rusland en China, en dat zint hem totaal niet. Hij weet ook dat de lokale en externe investeringen onder een ander, westers vriendelijk gezinde regering, veel sneller op gang zullen komen en dat beangstigt hem. Het vraaggesprek dat Santokhi heeft gehad met de Nederlandse journalist, was voor Bouterse het juiste vehikel om uit te komen met zijn stereotype bedreigingen. ‘Tapu skriki’, noemen ze dat in het Sranangtongo. Alleen is het nu nog de vraag, hoe bang men is geworden in het kamp van Santokhi na zo een overtuigende verkiezingswinst en het signaal uit de Surinaamse gemeenschap, dat men nu echt verandering, verbetering en de juiste ontwikkeling voor ogen heeft.

More
articles