COVID-19 WINT VERKIEZINGEN

Terwijl politieke partijen druk propaganda aan het voeren waren, zijn de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de verdere spreiding van het COVID-19 virus helemaal uit het oog verloren. Verder is de bewaking van de grenzen verslapt. Intussen zijn wij geconfronteerd geraakt met uitbraak van COVID-19, die ons ernstig zorgen baart, omdat de bron niet meer te achterhalen is. Wie de bron is en waar die zich bevindt, is niet bekend. Een ander probleem is dat de telling rond het aantal stemmen nog niet is afgerond. Dit terwijl we op de hoogte zijn van het feit dat de president van plan is hertelling aan te vragen, gezien volgens hem de zetelverdeling niet klopt. De VHP die bij de verkiezingen als winnaar uit de bus kwam, is druk bezig met het vormen van een nieuwe regering met de ABOP, NPS en PL, maar dat neemt de nodige tijd in beslag. De partij heeft dan wel een overwinning behaald op de paarse partij, maar kan niet zelfstandig een regering vormen. Dus aan de ene kant is er een partij die aangeeft dat de telling niet klopt en aan de andere kant een partij die niet in staat is zelfstandig een regering te vormen. Daartussen hebben je COVID-19 die de samenleving is binnengeslopen en zich voorstelt als de grote meerderheid. We zitten in minder dan een week op meer dan 80 besmettingen. Moet hieruit geconcludeerd worden dat het virus de grote winnaar is tijdens deze verkiezingen? Het is trouwens in staat zelfstandig het land te besturen, brengt een ieder in rep en roer en bepaalt zelfs de economie van het land. Gesproken over financiële zaken, zijn er nog plannen het bedrag van SRD 1500, uit te betalen aan hen die als gevolg van COVID-19, zonder inkomsten zitten? Wij van Keerpunt vragen ons af of er nog een tweede betaling komt. Intussen zijn velen die hun werk hadden opgepakt nadat een versoepeling van de maatregelen was afgekondigd, wederom werkloos geraakt door de totale lockdown die van 4 juni t/m 12 juni is afgekondigd. Eén ding is duidelijk en dat is dat COVID -19 de verkiezingen heeft gedomineerd.

More
articles