KROMOSOETO IN ERE HERSTELD, WAT EEN MISSTAP!

Afgelopen maandag heeft de raad van toezicht van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), wederom de leiding overgedragen aan Ginmardo Kromosoeto. De raad van toezicht heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de uitslag van de onderzoeksrapporten van de accountants. Volgens het persbericht van NII heeft de raad na een kritische bestudering, het advies uitgebracht aan de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad en de Surinaamse regering om Kromosoeto, in ere te herstellen. Keerpunt is van mening, dat het feit dat de leiding van de SPSB opnieuw overgedragen wordt aan Kromosoeto onder wiens leiding (en naar wiens gelieerde eigen rechtspersonen) miljoenen zijn verdwenen, omdat uit accountantsrapporten geen strafrechtelijk vervolgbaar handelen zou blijken, is absurd.

Nadat er berichten waren verschenen op sociale media inzake vermeende malversaties bij de SPSB eind april 2019, heeft de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, accountantsonderzoek op de SPSB laten instellen. Kromosoeto heeft toen op dinsdag 14 mei 2019, op verzoek van de regering van Suriname, zijn verlof ingediend, om zo alle ruimte aan het ingestelde bijzonder accountantsonderzoek, te bieden. Aan dit onderzoek heeft hij volgens een officieel regeringsbericht, zijn volledige medewerking verleend.

De onderzoeksrapporten van de accountants zijn met de Raad van Toezicht gedeeld, die na kritische bestudering, advies heeft uitgebracht aan Hoefdraad. De regering heeft met inachtneming van het advies en de kanttekeningen van de Raad van Toezicht, het besluit genomen Kromosoeto voornoemd, wederom zijn werkzaamheden te doen hervatten. Zover wij op de hoogte zijn is een beoordeling van een accountant niet de strafrechtelijke vervolgbaarheid, dat moet het Openbaar Ministerie en de Rechter-Commissaris doen. Vervolgens is er niet bekend of uit het rapport geen civielrechtelijke en bank- en effectenrechtelijke misstanden blijken, want dat is op basis van het voorhanden bewijs, ongetwijfeld wél het geval geweest. Ook is het “Niet strafrechtelijk vervolgbaar” gedragen een te lage maatstaf voor iemand om een staatsbank te leiden. Zeker als die voor miljoenen zijn eigen rechtspersonen bevoordeeld heeft. Keerpunt vindt het schandalig dat er geen koppen rollen voor het verdwijnen van miljoenen aan staatsgelden. De klokkenluiders hebben naar de mening van velen, de gemeenschap vorig jaar een ware dienst bewezen, om de documenten te verspreiden, zodat iedereen kan zien wie deze vermeende dieven waren. Deze goed gedocumenteerde stukken hebben een totaal aangegeven van meer dan SRD 20 miljoen dat verduisterd zou zijn bij de SPSB. Het onderzoek naar de vermeende malversaties bij de SPSB, is sinds vorig jaar gaande. In de documenten die via WhatsApp werden verspreid, werd gesteld dat met name Kromosoetoe zichzelf en anderen leningen had versterkt via de SPSB. Welke regeling er was getroffen voor de terugbetaling, stond niet in de stukken. De lening werd op een bepaald moment gewoon opgeheven en vervolgens als verlies verwerkt in de balans. De lijst met klinkende namen veroorzaakte een schokeffect in de samenleving, maar voor Keerpunt was dit de zoveelste keer dat deze regering haar ware corrupte aard heeft getoond.

More
articles