HET LAATSTE LOON?

Al enige tijd gaan er hardnekkige geruchten, dat over de maand april het laatste loon uitbetaald wordt en dat ambtenaren reeds gevraagd is, zuinig hiermee om te springen. Dit wegens de mogelijkheid dat het loon over de maand mei door de ontstane crisis mogelijk niet uitbetaald zal kunnen worden. Aan ambtenaren zou het verzoek zijn gedaan, een voorlopig alternatief te bekijken, voor het verdere onderhoud. Is dit momenteel de zekerheid waarover men beschikt als werknemer bij de overheid? Of is dit apparaat in de afgelopen tien jaren werkelijk vervallen tot het onzekerheidsapparaat? Al geruime tijd wordt gesproken over een situatie waarbij de overheid niet in staat zal zijn de arbeiders te betalen. De late uitbetaling van het loon over de maand april wordt nu reeds gezien als de eerste stap in de richting van helemaal geen loon. Een overheid die van ondernemers verwacht werknemers niet te ontslaan en normaal het loon uit te betalen, geeft zelf signalen haar eigen huishouding niet te kunnen draaien. De lamme wenst de blinde te leiden dus? Alleen had de “blinde” dit al zien aankomen, terwijl de overheid de realiteit over haar falend  beleid niet wenst in te zien. Hoe zit het dan nu met de mensen die schulden hebben af te lossen? Lieden die hun maandelijkse verplichtingen dienen na te komen. Waarom is de regering nog steeds niet ingekomen met de beloofde uitkering voor getroffenen? Wekelijks worden werknemers thuis gezet omdat werkgevers niet meer in staat zijn het loon uit te keren. Waar is de beloofde tegemoetkoming? Heeft minister op financiën niemand meer een poot kunnen uitdraaien? Wij van Keerpunt vragen ons af, hoelang het nog zal duren, voordat de regering komt met een verklaring over het feit dat Suriname failliet is. Misschien dan zal ze het geheel overdragen. Erger nog is het feit dat de overheid niet in staat is de mensen tijdig uit te betalen, maar ze adviseert aan werkers een voorlopig alternatief te bekijken. Waarmee zijn we bezig in dit land?

More
articles