Officiële registratie politieke partijen aangevangen

De registratie van politieke partijen, die willen deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei 2020 is vandaag begonnen in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). De politieke partijen zijn vanaf vandaag in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven tot en met zaterdag 21 maart bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS).Het CHS heeft in verband met het in ons land aanwezige coronavirus, ook preventieve maatregelen getroffen. Het heeft zaken zodanig geregeld dat de registratie vlot kan verlopen. Partijen konden zich vooraf aanmelden voor de registratie. 14 politieke partijen hebben hiervan gebruik gemaakt.
Alvorens de politieke partijen zich kunnen registreren, wordt nagegaan of de partijen hun stukken in orde zijn.
Dit gebeurt door middel van een afvinklijst horende bij de ingediende bescheiden voor de registratie. Sommige partijen hebben een dag en tijdstip aangegeven, voor de registratie. De VHP zou zich om 12 uur aanmelden, werd meegedeeld door de voorzitter van het CHS, Eugene Merkus. “De partijen die hun aanmeldtijd niet vooraf hadden aangegeven worden alsnog geholpen, maar pas nadat degene die dat wel hebben gedaan, geholpen zijn”, zegt Merkus.
Mercus die deze functie ook bekleedde bij de vorige verkiezingen, benadrukte dat de politieke partijen zich vanaf 7.00- 15.00 uur mogen registreren. “De partij die zich wel vooraf heeft aangemeld, zal wel gelijk geholpen worden”, meldt hij. Ook door het heersende coronavirus heeft het CHS de nodige preventieve maatregelen getroffen in het gebouw. “De zaal is zodanig ingericht, om te voldoen aan de preventieve maatregelen, waardoor de verspreiding van het Covid-19 wordt tegengegaan”, aldus Merkus. Hij zei, dat er normaal 100 mensen van een partij gelijktijdig binnen mochten, omdat traditioneel de partijen zich feestelijk met hun partij partijleden en sympathisanten aanmelden, maar dit keer zijn er stoelen voor hooguit 50 personen geplaatst.
Het CHS heeft daarbij het aantal mensen dat in de ruimte mag, beperkt tot 50 personen per partij. De registratie vindt plaats met ondersteuning van leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en leden van het CHS. Zaterdag wordt de registratie afgesloten en kunnen partijen en combinaties die zich niet hebben ingeschreven, niet meedoen aan de verkiezingen.

More
articles