Doekhi kiest voor nieuwe politieke liefde?

De Nickeriaanse NDP-parlementariër, Rashied Doekhi, zal niet meer prijken op de kiezerslijst van de NDP. Dit liet de on-dervoorzitter van de partij, Ramon Abra-hams, tijdens een spoedvergade-ring van de paarse partij weten. Volgens hem past Doekhi niet langer binnen de nieu-we richtlijnen van de partij, hetgeen maakt dat het politiek gezien, niet meer werkt. Echter gaan geruchten, dat een actie van Doekhi, tijdens de aanwezig-heid van de president in Nickerie, de druppel is die de emmer heeft doen overlopen. Doekhi zou daarbij op eigen houtje, het slot van het partijcentrum hebben vervangen. Bekend is in ieder geval, dat er al geruime tijd een slepen-de ruzie is tussen Abrahams en Doekhi. Zal de laatstgenoemde, nu de partij ver-laten? Doekhi liet vervolgens in een videoop-name weten, geen moeite te hebben met het feit, dat hij niet langer zal voorkomen op de kiezerslijst. “Ik heb mijn krachten gegeven aan de partij en als Abrahamas vindt ‘want ing na Gado’, dat ik niet meer voldoe aan de standaar-den van de partij, dan zeg ik bedankt, hier is uw ĺidmaatschapkaart”, gaf Doekhi in de video aan. Volgens hem heeft hij dan twee keuzes, hij zal zich dan bezig houden met tuinieren, of het wordt tijd voor een nieuwe liefde. Zal Doekhi kiezen voor de VHP? Geruchten gaan al geruime tijd dat Doekhi geheime gesprekken met de VHP zou hebben gevoerd. Moet Keerpunt hieruit dan concluderen dat we intussen een stapje dichterbij de waarheid zijn? Eén ding staat vast, Abrahams heeft in de afge-lopen jaren te veel macht verworven bin-nen de NDP, dat hij zich thans een god-heid waant. Velen hebben de partij reeds verlaten juist om dezelfde Abrahams. Zal dit de NDP een gigantische en ook pijnlijk verlies opleveren tijdens de ko-mende verkiezingen? Iedereen weet wat de meerwaarde van Doekhi is geweest voor de paarse partij in Nickerie.
Betekent dit 1 zetel minder? Het is nog even afwachten en kijken wie de nieuwe liefde van Doekhi wordt.

More
articles