Regering treft maatregelen bij eerste Coronageval in Suriname

Vicepresident Ashwin Adhin, heeft gisteren in het parlement meegedeeld, dat het eerste geïmporteerde geval van COVID-19 bevestigd is door het centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheids-zorg (BOG). Het BOG kreeg omstreeks 10.15u de melding van een persoon met koorts, hoest, hoofdpijn en lichaamspijn. De diagnose werd omstreeks 14.45 bevestigd. De persoon was op woensdag 11 maart afgereisd naar Suriname met een reisgeschiedenis naar Rotterdam en Delft, waar er momenteel sprake is van een actieve COVID-19 transmissie. De persoon werd als een verdacht geval geïdentificeerd, waarna het quick response team een swap heeft afgenomen om te testen op COVID-19. De desbetreffende persoon is op dit moment in quarantaine thuis geplaatst onder politiebewaking.
De patiënt en naaste familieleden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het resultaat en worden er maatregelen genomen om het risico van verspreiding in de gemeenschap, in te dammen.
Adhin zei dat de patiënt thuis zal worden gemonitord door de huisarts en indien haar situatie verslechtert zal deze worden opgenomen in de quarantainevleugel van het Wanica Ziekenhuis, waar de nodige middelen voor de behandeling van een COVID-19 patiënt beschikbaar zijn. De regering heeft na afstemming met de president en in samenwerking met het nationale COVID-19 managementteam enkele noodzakelijke beslissingen genomen. Vanaf vandaag 00.00u worden er geen reizigers meer toegelaten in Suriname. Ten aanzien van ingezetenen in het buitenland, zullen afspraken gemaakt worden over hoe zij terug zullen keren naar Suriname. Voor deze maatregelen zal een periodieke evaluatie van 30 dagen en mogelijke bijstelling van deze maatregelen gelden. Ook de grenzen in het westen en het oosten van Suriname zijn gesloten voor reizigers.
Sociale bijeenkomsten zijn vanaf gisteren beperkt tot een aantal van 100 personen, terwijl vergunningen voor diverse evenementen door de districtscommissarissen worden ingetrokken. Bij de scholen zal er een strict protocol voor vooral de pauzes gelden dat opgevolgd moet worden. Indien de protocollen falen, zal volgens de vicepresident zoals in Guyana overgegaan moeten worden tot de sluiting van de scholen. Adhin zei dat de besluiten van de regering verstrekkende economische en sociale gevolgen kunnen hebben voor iedereen, maar dat de gevolgen minder dramatisch zullen zijn, dan een COVID-19 epidemie in Suriname.
Hij vroeg de samenleving zich te houden aan de beperkingen die zijn opgelegd anders zal de regering genoodzaakt zijn de beperkingen, stringenter te maken. Er wordt vooralsnog alles aangedaan zodat de voedselzekerheid gegarandeerd blijft. De bevolking wordt gevraagd niet te hamsteren, hetgeen overigens bij wet strafbaar is gesteld.
Aan de samenleving wordt gevraagd alleen de officiële berichten van het ministerie te volgen. Elke dag zal er om 6u in de middag informatie gedeeld worden over de situatie. “Indien er sprake is van koorts, hoest, kortademigheid, andere longproblemen en een risicogebied aangedaan is belt u naar 178 hotline BOG. Wij delen de mening van de WHO dat het virus alleen met gezamenlijke inspanning bestreden kan worden’, aldus de vicepresident.

door Priscilla Kia

More
articles