100 procent controle bij grensposten Grens Albina – Saint Laurent niet dicht

“Wat de minister van Volksgezondheid Antoine Elias in De Nationale Assemblee heeft gezegd berust op waarheid, de grens met Frans-Guyana is normaal open”, benadrukt de district commissaris van Marowijne Noord Oost, Freddy Daniel tegenover De West. “De grens met Frans-Guyana is niet gesloten.” Volgens Daniel is de controle bij de grens gaan verslappen. Hij zegt dat er totaal geen overzicht meer is wat binnen kwam en wat naar buiten ging. “Deze handeling hebben wij besloten te heractiveren. Wij zullen met het oog op het nieuwe coronavirus strenger opletten bij de grenspost”, aldus Daniel.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de volgende besluiten genomen met betrekking tot de aanpak van het COVID-19: Indien er personen zijn die de oversteek van en naar de Franse oever willen doen, zullen zij onmiddellijk eerst gescreend worden. Er zal daarom spoedoverleg plaatsvinden met alle actoren in Albina, waarbij ook het beroep zal worden gedaan op de lokale samenleving, om te handelen op basis van feiten en geen vrees. Het verzoek zal worden gedaan de winkels gewoon open te doen. Ook zal er zeer spoedig een gezamenlijke patrouille (Suriname – Frans-Guyana/Frankrijk) op de Marowijnerivier plaatsvinden, met het doel het personenverkeer in de gaten te houden tegen de achtergrond van COVID-19. De 100% grenscontrole gaat onverkort door bij alle grenzen. De regering zegt dat met alle actoren zij alles in het werk stelt, om een mogelijk COVID-19 uitbraak te voorkomen in Suriname en effectief aan te pakken.

De Raad van Ministers zal hier omtrent, wekelijks voorzien worden van de relevante ontwikkelingen op het gebied van COVID-19. Op iedereen wordt het beroep gedaan de preventieve voorschriften vanuit Volksgezondheid in acht te nemen en zich niet te laten opjutten door vrees. Indien er symptomen worden vastgesteld, te bellen met de hotline van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG)op het toestelnummer 178 alsook personen met griepverschijnselen en drukke openbare locaties te vermijden.

More
articles