VERDER IN DE VERDRUKKING

Het een na het andere probleem doet zich momenteel voor in dit land. Het is alsof de duivel ermee speelt en we steeds verder moeten afglijden in de afgrond. Niet zo lang geleden kregen we te maken met een CCC rating van Fitch, die eigenlijk inhoudt, dat we in het rijtje van landen met een junk status zijn beland. Landen die grote buitenlandse schulden en een economie hebben, die alleen maar achteruitgang geniet, waar er grote corruptie binnen het overheidsapparaat heerst, er aan money laundering op grote schaal wordt gedaan, het fiscale beleid soep met ballen is, we aanhoudend in verband worden gebracht met grootschalige drugshandel en het buitenland ons steeds meer een zogeheten “cold-shoulder” geeft en liever ziet gaan dan aankomen. De afgelopen week kregen we dan ook de zoveelste “cold-shoulder” te verwerken en dit keer van de Amerikaanse centrale bank in New York “de FED”, die liet weten niet langer bereid te zijn cash dollars naar Suriname te sturen. Zoals bekend was de Centrale Bank van Suriname onder governor Van Trikt het vorige jaar een zogeheten Bank Note Trading Agreement aangegaan met de Amerikaanse centrale bank, en die hield in dat er cash dollar zendingen naar Suriname mogelijk werden gemaakt. Minstens twee zendingen van chartale dollars kwamen in ons land aan en naar verluidt bedroeg de eerste zending minstens 40 miljoen dollar. In de overeenkomst was opgenomen, dat het geld naar de commerciele banken zou gaan en die zouden de dollars dan aan hun klanten ter beschikking kunnen stellen, volgens een vastgestelde wisselkoers. Maar natuurlijk hielden we (lees de regering Bouterse) ons om zuiver populistische overwegingen niet aan de gemaakte afspraken en ging een groot deel van het cash geld afkomstig van de “FED”, richting de cambio van Bouta’s mati Chotelal en die verkocht de dollars voor een lagere koers aan een ieder die zich aandiende. En natuurlijk pikken de Amerikanen dit soort illegale zaken niet en werd gelijk de money laundering troef gehanteerd, om de cash geldzendingen met onmiddellijke ingang en wel tot nader order te stoppen. Wederom hebben we bewezen, dat het hier een maffioso bende is, die denkt het buitenland slim af te zijn. Hadden we ooit gedacht een instituut als de Amerikaanse Central Bank een loer te kunnen draaien, door de gestelde regels ongestraft met voeten te treden? How stupid can you be? Zullen ze in New York bij de FED wel hebben gedacht . En natuurlijk is de strafmaatregel gelijk toegepast in de vorm van stopzetting van de cash dollarzendingen. Maar zoals we al eerder stelden, is het alsof de duivel er zo kort voor de verkiezingen mee speelt en weer anderen stellen dat ‘’God’’ boos op ons is en de een na de andere dreun toebrengt. Consequentie van de beslissing van de FED is wel dat de dollarschaarste onmiddellijk enorme vormen aanneemt en een zeer fnuikend effect zal hebben op de wisselkoersen. Nu zal het gebrek aan dollars gelijk merkbaar worden en zal de koers verder stijgen. Vraag en aanbod bepaalt nu nog nadrukkelijker de hoogte van de koers en dat zal merkbaar worden in de prijzen en diensten en wel op zeer korte termijn. Nog een tijdbom die geplaatst is onder het kabinet Bou-terse en dat door eigen stommiteit gepleegd tijdens het Chotelal avontuur. Komt ervan als je maar weinig snapt van economische , financiele en monetaire wetmatigheden en zomaar dingen doet om zieltjes te winnen en behouden. Als door de dollarschaarste de importen gaan stagneren, is het ook meer dan verwachtbaar dat de schappen in de winkels leger zullen geraken en krijgen we toestanden als tijdens de revo en vergelijkbaar met het huidige Venezuela. Alles valt en staat met voldoende deviezen in dit land en dat dienen de machthebbers goed te begrijpen. Als je als land niet meer in staat bent je olierekening, je medicijnenrekening, je kookgasrekening, en je werknemers in de publieke sector te betalen, dan is het einde voor elk kabinet nabij. Hoeveel van deze rekeningen kunnen we nu momenteel niet meer betalen? De lezer mag dat allemaal zelf invullen. De situatie zit er naar de mening van Keerpunt en vele anderen die kennis van zaken hebben nu absoluut niet rooskleurig uit.

More
articles