February 24, 2020


Nieuwe zorgwet wordt strop voor particulieren


February 24, 2020

De nieuwe zorgwet die nu in de maak is, baart de particuliere artsen zorgen. Volgens de nieuwe wetgeving zal het Staatsziekenfonds (SZF) voor de volle 100 procent, de verzekering van patiënten op zich nemen, waarbij de gelden van de premies, beheerd zullen worden door het SZF. Volgens deze wet, worden de artsen van hun vrijheid beroofd. De particuliere artsen zijn zeer bezorgd, omdat zij weten dat het SZF haar verplichtingen niet nakomt als het om betalingen gaat. Ben Hewitt, lid van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), had reeds eerder aangegeven dat de ziekenhuizen in Suriname op de rand van een faillissement staan. Ook Rumi Knoppel, VHP-lid, vertelde op zijn Facebook-pagina, zijn mening over deze nieuwe zorgwet. Volgens hem wordt de wet een Cubaans model, met slechts 1 zorgverzekeraar. “De artsen zullen dan volgens de wet, in overheidsdienst moeten treden. Dat betekent dat het SZF nu de enige zorgverzekeraar wordt. Dat betekent ook dat als de overheid tekort schiet met betalen, de artsen geen kant op kunnen”, aldus Knoppel. Ook zegt hij dat een ieder volgens de nieuwe wet zijn eigen premie zal moeten betalen, die het SZF ook gaat beheren. Volgens Knoppel had de VMS om deze reden reeds het vertrouwen in het SZF opgezegd. De VMS voorzitter Peter Voigt, had ook eerder aangegeven, niet op de hoogte te zijn van wat de volgende stap wordt, als die wet wordt aangenomen. Artsen en burgers vragen zich af, of Suriname er klaar voor is aangezien het op deze manier het Cubaans model overneemt. Echter vindt Knoppel ook dat particulieren worden doodgedrukt met het beleid dat nu gevoerd wordt. “Het SZF gaat het enige zijn dat alles bepaalt, en hiermee kan er niet gespeeld worden, het is je gezondheid. De vrijheid is er niet meer. Het is gevaarlijk als 1 instantie de gezondheid van de hele gemeenschap controleert en bepaalt. Het SZf heeft ook geen positief betalingspatroon”, aldus Knoppel. Volgens de verklaring die de VMS voorzitter gaf, is er geen toezicht op de activiteiten, inkomsten en uitgaven van het SZF. En is het SZF geen verzekeringsmaatschappij en valt om die reden, niet onder toezicht van de Centrale Bank. Het SZf heeft bovendien de afgelopen 5 jaren ook geen jaarverslag gepresenteerd.