February 24, 2020


GEEN AANDACHT VOOR GROTER GEVAAR


February 24, 2020

Terwijl we ons moeten concentreren op de enorme problemen waarmede onze economie momenteel worstelt, en er een veel grotere inzet vereist is op alle fronten om uit deze crisis te geraken, houden we ons bezig met de propagandavoering in verband met de komende algemene en vrije verkiezingen van 25 mei aanstaande. En de propaganda die momenteel wordt gevoerd, heeft een bedenkelijk polariserend karakter, dat een zeer gevaarlijke wending zou kunnen nemen. De sociale media wordt op een niet mis te verstane wijze misbruikt om elkaar te bestoken. Fake nieuws wordt daarbij herhaaldelijk ingezet om de tegenstander op het verkeerde been te zetten. Verwerpelijk is dat allemaal, maar we beseffen zeker dat er heel veel op het spel staat bij een eventueel verlies op 25 mei aanstaande. Er wordt nu heel veel ingezet om de macht te behouden en dat is op elk gebied merkbaar. De komende verkiezingen zijn naar onze mening de belangrijkste sinds 1987, en de uitslag zal bepalen of het huidige gevoerde beleid van de regering zal worden voortgezet, of dat er een ommekeer zal worden bewerkstelligd. Maar terwijl we bezig zijn elkaar te beschimpen, besmeuren en bestoken, dreigt er een veel groter gevaar voor dit land en dat komt van buitenaf. Suriname is vooral gezien zijn geografische ligging, allang in de kijker van grootmachten geplaatst en dat beseffen maar veel te weinig mensen in dit land. Het is voor ons al geruime tijd duidelijk, dat deze regering heel bewust haar vrienden zoekt bij regiems die een broertje dood hebben aan de ware parlementaire democratie en de democratische rechtsstaat. We kunnen bijvoorbeeld constateren dat Rusland er groot belang bij heeft hier voet aan de grond te krijgen en bereid is zich zelfs in onze binnenlandse aangelegenheden te mengen. De regering Bouterse die niet bepaald gecharmeerd is van goede betrekkingen met westerse landen, papt het al geruime tijd aan met dictatoriale landen. Het Rusland van Putin zoekt over de gehele aardbol naar verbreding van zijn invloedssfeer. Venezuela is een sprankelend voorbeeld op dit halfrond, waar Putin zijn invloed zwaar heeft verruimd en de dictator Maduro door dik en dun steunt. Maar ook Suriname ligt al geruime tijd in de kijker van de leider van de schurkenstaat uit het oosten. Niet voor niets bezocht de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov ons land vorig jaar hoogstpersoonlijk en werden er verregaande afspraken gemaakt met de Russen. Een van die afspraken heeft alles te maken met een militaire samenwerking en de levering van Russische helicopters. Een van deze hefschroefvliegtuigen is onlangs geleverd, en zal zeker worden ingezet ten bate van de NDP om efficienter propaganda te voeren in het achterland. Hoefdraad was niet zomaar, en wel temidden van de crisis op de Centrale Bank, ineens in Rusland voor een bezoek aan Russische helicopterfabrieken. De afgelopen week werd bekend dat de Russen zich wederom intesief wensen te bemoeien in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar en dit keer Bernie Sanders van de democraten wensen te ondersteunen, dus tegen Donald Trump. En dit allemaal ter bescherming en ondersteuning van de Russische zakelijke belangen in de Verenigde Staten. Dus het moet ook in Suriname duidelijk worden, dat ook hier het niet onmogelijk is, dat de trawanten van Putin na Venezuela ook Suriname nadrukkelijk onder hun invloedssfeer, wensen te brengen. Het is daarom zaak dat vooral mensen die dit land soeverein wensen te houden, alert dienen te blijven en de Russische bemoeienis in Suriname monitoren en alle bewegingen onmiddellijk publiceren, zodra we dit land uit de klauwen van de ‘’Russische Beer ‘’ houden. We willen op geen enkele wijze Syrische toestanden hier krijgen, omdat meneer Putin het steeds weer wenst op te nemen tegen de Verenigde Staten van Amerika. **** Een medium meldt een vermeend groot corruptieschandaal bij de overheid en wel bij de levering en buiten inschrijving om van een groot aantal pick-ups, motorfietsen en andere voertuigen aan de staat. Voertuigen voor de politie, en voor de verschillende departementen, waar voor tonnen in Amerikaanse dollars zou zijn gezwendeld en het er volgens de berichtgeving veel van heeft, dat er is overgefactureerd en dubbel gedeclareerd. Deze zaak zal vermoedelijk nog een enorme staart krijgen, want er is duidelijk sprake van bevoordeling van een handelaar en er zijn overjarige voertuigen binnengehaald, die zeer onvoordelig in brandstofverbruik zijn en dan wel vooral bij de politie. Wie importeert nu ten bate van het politiekorps voertuigen met een 6 cilinder gasoline motor, die in vergelijking met de dieselvoertuigen waar de politie nog steeds in rondrijdt een verslindend brandstofverbruik neerzetten en de staat op enorme kosten jaagt? Deze schandelijke bevoordeling van een politieke partijgenoot, dient onder een vergrootglas geplaatst te worden en ook aan een grondig onderzoek onderworpen. Indien er sprake is van corruptie dient het Openbaar Ministerie ook hier een onderzoek in te stellen. Voorts vernemen wij dat er ook bij de bouw van een nieuw gebouw voor de douane in de Nieuwe Haven, iets volkomen mis is gegaan. Naar wij vernemen was het pand voor de douane begroot op 2 miljoen dollar en nu zou er naar verluidt wel 7 miljoen dollar voor het gebouw, opgehoest moeten worden. De 2 miljoen dollar die aanvankelijk zou worden besteed aan het nieuwe onderkomen, zou komen uit fondsen van de IDB. Uit welke pot de resterende 5 miljoen moet komen is vooralsnog niet duidelijk. Ook bij de uitvoering van dit project zou er geen openlijke aanbesteding hebben plaatsgevonden en gegund aan hetzelfde bedrijf dat de voertuigen aan de overheid zou hebben mogen leveren.