Governor Roemer stelt kasreserves deze week veilig

Maurice Roemer is zaterdag officieel aangetreden als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij heeft vanmorgen het personeel, de directie en de Raad van Commissarissen toegesproken en gelijk de uitdagingen aangehaald die hem te wachten staan in de macro- economische en monetaire sfeer. Roemer is kort ingegaan op het toezicht van de bank op de financiele instelling, verder heeft hij reeds gesprekken gevoerd om te komen tot een goede inventarisatie van alle vraagstukken, die nu prioriteit genieten. Volgens de governor zijn het er erg veel, maar de directeuren van de CBvS zullen hem bijstaan. Journalisten kregen vanochtend ook de gelegenheid kennis te maken met de nieuwe governor en konden vragen stellen in het kader van enkele brandende vraagstukken. Journalisten hadden veel belangstelling voor het vraagstuk van stijgende wisselkoersen en wat de governor van plan is daartegen te doen. Aangezien het de governor zijn eerste dag werkdag is, kon hij nog niet concreet aangeven, wat voor stappen hij zal ondernemen. De West stelde de vraag, of de contracten die moeten zorgen voor het veiligstellen van de kasreserves, al zijn getekend; de governor stelde duidelijk, dat die nog niet zijn getekend, maar dat zij deze week zullen worden afgehandeld. De West vernam de vorige week, dat de kasreservemiddelen tot nu toe niet geringfenced zijn en dat het contract voor de terugbetaling van het ontbrekend deel van de kasreserve en termijndeposito’s, ook niet is getekend.
Het gaat hierbij om een bedrag van USD100, – miljoen aan kasreserve die de handelsbanken vorig jaar verplicht onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten plaatsen en USD 97, – miljoen aan termijndeposito’s. Volgens de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) moest er 426 miljoen USD aan kasreserve zijn, maar er blijkt nu slechts 330 miljoen USD te zijn. De SBV heeft daarom maatregelen afgedwongen om het verschil op te vangen, waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid werd vastgesteld. Deze maatregelen zijn in een contract opgesteld, maar die is tot op heden niet ondertekend door de centrale bank en de regering. Naar wij vernemen zijn hierdoor de kasreservemiddelen nog steeds niet veilig gesteld. Dit contract bevat ondermeer de richtlijnen ten aanzien van het veiligstellen van de middelen, dat onder meer aangeeft dat de gelden op een beveiligde bankrekeningen in het buitenland worden geplaatst, waarop de Centrale Bank en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd zijn. Dit zal ervoor zorgen, dat de Centrale Bank niet meer in staat zal kunnen zijn om zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves, zonder uitdrukkelijke medewerking van de SBV.

More
articles