February 22, 2020


Gepensioneerden ontevreden over miskenning regering


February 22, 2020

In de vergaderzaal van de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB) hebben gisteren ontevreden gepensioneerden aangesloten bij de Bond Belangenbe-hartiging Gepensioneerden uit Over-heidsdienst (BBGO) zich verenigd in een actiecomité, dat zijn misgenoegen uitte over de betalingsachterstand die is ontstaan, omdat de overheid totaal in gebreke blijft. De zeer ontevreden aanwezige leden en het actiecomité zijn na de persconferentie getogen naar het BBGO-kantoor, om een brief te overhandigen aan BBGO-voorzitter Renate Wouden, waarin de wensen en grieven van de ontevredenen BBGO’rs zijn opgenomen. De BBGO pleit al een hele poos voor een waardevast pensioen, dat van zijn leden de overheid tot op heden niet gehonoreerd heeft. Tijdens het protest hebben de gepensioneerden een duidelijk signaal gestuurd naar de regering Bouter-se. Actiecomité-voorzitter Hugo Pinas zei dat het actiecomité in het leven is geroepen om het bestuur te ondersteunen, in de strijd voor een be-ter bestaan van de seniorenburgers. Pinas benadrukte, dat zij bereid zijn om tot het bittere eind te strijden voor de zaken, waar zij recht op hebben. “Als het nodig is, zullen wij meer van ons laten horen”, zei Pinas. Volgens hem moet het signaal als een trailer worden gezien, want als het niet anders kan, zijn er nog meer mogelijkheden om van zich te laten horen. “Wij van het actiecomité zullen onze BBGO-voorzitter Renate Wouden, de volledige ondersteuning geven.” “Voorzitter Wouden is zeer teleurgesteld geraakt en wij als leden, wi o kraka en baka,” benadrukte Pinas. “Zij heeft brieven geschreven naar de regering en heeft ook via de media de autoriteiten verzocht, het achterstallige pensioen uit te betalen. Maar nog steeds is er geen reactie vanwege de regering”, benadrukte Pinas. Hij zei dat de regering Wouden gewoon als een klein kind behandelt, waardoor zij al wilde opgeven. Maar wij gaan dat niet toestaan. Het is ons geld, dat wij al die jaren hebben gestort”, zegt Pinas. Pinas stelde glashard, dat de gepensioneerden niet zullen vragen of willen weten waar hun geld is. “Wij willen het geld zien, dat wij tijdens onze actieve dienstjaren, hebben gestort”, zei Pinas. Ook is Pinas van mening dat de ‘hogere goden’ in de regering, zoals minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, zich niet willen houden aan het Staatsbesluit om de pensioenen ‘welvaartsvast’ te maken. Dat houdt, in dat ze ons moeten betalen naar gelang de economische situatie verandert,” legde Pinas uit. “Als de koers 3 is dan is ons pensioen 3 waard. Als de koers 10 is, dan moet het 10 waard zijn. Maar dat gebeurt niet. Het lijkt alsof de regering bang is om onze rechten te geven.” Het staatsbesluit is er duidelijk over, dat gepensioneerden ook meegenomen moeten worden bij elke verhoging die aan actief dienende ambtenaren, wordt toegekend. Bij het BBGO-gebouw werd de brief voorgelezen aan de voorzitter. Daarin benadrukte het actiecomité onder andere, dat zij haar met woord en daad gaan ondersteunen en dat zij uit de zwijgzaamheid moet treden en weer met de regering moet gaan praten. Wouden is de leden zeer dankbaar en heel erg blij dat zij haar zijn komen ondersteunen. Een belangrijk punt dat ook in de brief is aangehaald, is de gezondheidszorg. “Door het economisch beleid van de regering, wordt de levensstandaard voor de gepensioneerden, steeds ondraaglijker”, merkte hij op. “We zijn het beu om “begiman fu un eigi moni” te zijn en we zijn bereid tot het uiterste te gaan”, zei Pinas. Hun motto: “Liever dat wij op straat sterven, zoekend naar ons geld, dan als hongerig mens in bed liggen te sterven!” “Als je het niet goedschiks aan ons wilt geven, komen we het kwaadschiks halen! Het is van ons”, reageerde Pinas fel. De gepensioneerden eisen dat de regering hun pensioen waardevast maakt en volgens gemaakte afspraken uitkeert. De overheid krijgt hiervoor drie weken de tijd.