February 22, 2020


Geen enkel land beschermt kinderen adequaat


February 22, 2020

Geen enkel land beschermt de gezondheid van kinderen, hun omgeving en toekomst adequaat. Dit zegt het rapport, ‘A Future for the World’s Children ?’, dat op 19 februari uitgebracht werd door een commissie van meer dan 40 gezondheidsexperts voor kinderen en adolescenten over de hele wereld. De commissie is bijeengebracht door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en The Lancet. Het rapport constateert dat de gezondheid en de toekomst van elk kind en elke adolescent wereldwijd on-middellijk wordt bedreigd door ecologische achteruitgang, klimaatverandering en uitbuitende marketingpraktijken, die zwaar verwerkt fast-food, suikerhoudende dranken, alcohol en ta-bak stimuleren bij kinderen. “Ondanks verbeteringen in de gezondheid van kinderen en adolescenten in de afgelopen 20 jaar, is de vooruitgang tot stilstand gekomen en zal deze worden teruggedraaid”, zegt voormalig premier van Nieuw-Zeeland en co-voorzitter van de Commissie, Helen Clark. “Geschat wordt dat ongeveer 250 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar in lage- en middeninkomenslanden, het risico lopen hun ontwikkelingspotentieel, niet te bereiken. Maar nog zorgwekkender is het dat elk kind wereldwijd nu geconfronteerd wordt met existentiële bedreigingen door klimaatverandering en commerciële druk. “Landen moeten hun benadering van de gezondheid van kinderen en adolescenten herzien, om ervoor te zorgen, dat we niet alleen voor onze kinderen vandaag zorgen, maar ook de we-reld beschermen, die ze in de toekomst zullen erven,” voegde ze eraan toe. Het rapport bevat een nieuwe wereldwijde index van 180 landen, waarin de prestaties op het gebied van de bloei van kinderen worden vergeleken, inclusief maatregelen voor overleving en welzijn van kinderen, zoals gezondheid, on-derwijs en voeding. De in-dex laat zien dat kinderen in Noorwegen, de Repu-bliek Korea en Nederland de beste kans op overleven en welzijn hebben, terwijl kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Somalië, Niger en Mali het ergste te wachten staat. De Verenigde Staten van Amerika (VS), Aus-tralië en Saoedi-Arabië behoren tot de tien ergste uitstoters van CO2. Het rapport benadrukt ook de duidelijke bedreiging die schadelijke marketing voor kinderen vormt. Er zijn aanwijzingen dat kinderen in sommige landen in slechts één jaar maar liefst 30.000 advertenties op televisie zien voor vapen (e-sigaretten). Professor Anthony Costel-lo, een van de auteurs van de Commissie, zei: “Zelfre-gulering door de industrie is mislukt. Studies in onder meer Australië, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland en de VS hebben aangetoond dat zelfregulering het commerciële vermogen om re-clame te maken voor kinderen niet heeft belemmerd. Ondanks het feit dat de in-dustrie zich aanmeldt voor zelfregulering in Australië, werden kinderen en kijkers in de adolescentie bijvoorbeeld nog steeds blootgesteld aan 51 miljoen alcoholadvertenties tijdens slechts één jaar voetbal, cricket en rugby op televisie. En de realiteit kan nog veel erger zijn: we hebben weinig feiten en cijfers over de enorme uitbreiding van social media-advertenties en algoritmen gericht op onze kinderen. “De blootstelling van kinderen aan commerciële marketing van junkfood en suikerhoudende dranken wordt geassocieerd met de aankoop van ongezond voedsel en overgewicht en obesitas. Het aantal zwaarlijvige kinderen en adolescenten steeg van 11 miljoen in 1975 tot 124 miljoen in 2016 – een 11-voudige toename, met ernstige individuele en maatschappelijke kosten. Om kinderen te beschermen, roepen de onafhankelijke auteurs van de Com-missie op tot een nieuwe wereldwijde beweging die door en voor kinderen wordt aangedreven. Speci-fieke aanbevelingen omvatten: • Stop de CO2-uitstoot met de uiterste urgentie om ervoor te zorgen dat kinderen een toekomst hebben op deze planeet; • Plaats kinderen en adolescenten centraal in onze inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken; • Nieuw beleid en investeringen in alle sectoren om te werken aan gezondheid en rechten van kinderen; • Neem de stemmen van kinderen op in beleidsbeslissingen; • Aanscherping van de na-tionale regelgeving voor schadelijke commerciële marketing, ondersteund door een nieuw optioneel protocol bij het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.