‘Monetaire-reserves steeds opgemaakt onder NDP-regeringen’

Het is vaker in de geschiedenis van Surina-me voorgehouden, dat onze valutareserves zijn opgemaakt. De Surinaamse Ban-kiersvereniging (SBV) had tijdens een persconferentie bekendgemaakt, dat de kasreserveregeling is misbruikt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onder het bewind van regering Bouterse en Adhin. De Fiscaal Jurist, Robby Makka, zegt in het radioprogramma ABC-actueel, dat het ‘verdwijnen’ van monetaire-reserves steeds tijdens NDP-regeringen is ge-beurd. Volgens Makka worden deze reserves weer opgebouwd, wanneer er een an-dere regering aan de macht is. Echter vindt Makka dat de geschiedenis in de afgelopen twee termijnen Bouterse is herhaald.
“Het is geen enkele politieke partij gelukt, los van de NDP, om tot 3 keren toe in een tijd van 24 jaar inclusief de periode regering Wijdenbosch (1996-2000), de monetaire-reserves te doen verdampen naar ‘0’. Het militair-regiem heeft in het jaar 1980-1982, 500 miljoen opgemaakt uit Neder-land. In 1987 zijn alle reserves opgemaakt door militair-regiem (1980-1987)”, zegt Makka. Volgens Makka is er een opleving van de economie toen gekomen door de front-regering en kon er weer gespaard worden. “In het jaar 1991-1992 komt er voor zeer korte duur van 5 maanden een regering, Kraag- Wijdenbosch, en dat resulteerde weer in een grote puinhoop, want ze heeft toen in die periode weer alle reserves opgemaakt”, aldus Makka.
Volgens Makka heeft een Front-regering altijd de puinhoop van de NDP-regeringen moeten opruimen. Ook zegt hij dat de toenmalige governor, André Telting, de economie toen wist te herstellen met een monetaire-reserve van bijna 1 miljard US-dollar. Ook Abop-parlementariër Edward Belfort had eerder aangegeven, dat de ‘verdwijning’ van een deel van de valuta kasreserves, de grootste bankroof aller tijde is in onze geschiedenis.

More
articles