Centrale Bank heeft geen instrumenten om koers te beheersen

Om opstuwing van de koersen te voorkomen heeft de Centrale Bank vaste koersen vastgesteld voor de cambio’s. Zij zijn verplicht de USD voor SRD 8.50 op te kopen en voor SRD 8.60 te verkopen. De euro moeten zij voor SRD 9 opkopen en voor SRD 9.15 verkopen. Volgens Winston Ramautarsing, econoom tevens voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), moet de Centrale Bank instrumenten hebben om de gedicteerde koersen zo te houden. Ramautarsing wijst op het feit dat de regering met de kasreservemiddelen ook heeft geprobeerd de koers laag te houden, maar dat het uiteindelijk toch uit de hand is gelopen. “Het is een goed streven, maar met het opmaken van de reserves heeft de Centrale Bank, het eigen wapen om dit te realiseren, opgegeven. De Centrale Bank is een tandeloze tijger geworden, die niet instaat is de lage koers te waarborgen”, stelt Ramautarsing.
“Met intimidatie en bedreiging kunnen de cambio’s gedwongen worden, maar het systeem werkt niet zo.” Volgens Ramautarsing wordt de koers bepaald door de kracht van de economie, welke voortvloeit uit de verhouding van vraag en aanbod van de USD.
De econoom legt uit dat als het ministerie van Financiën meer blijft uitgeven, de vraag naar USD groter zal worden. “Als er meer SRD’s dan dollars in de omloop zijn, zal de burger zijn of haar kapitaal willen omzetten, waardoor de vraag naar dollar groter wordt, terwijl de dollar ook schaarser wordt. Dit heeft tot gevolg dat de koers stijgt”, zegt Ramautarsing.
Het begrotingstekort is de grote boosdoener, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. De overheid moet bezuinigen en meer inkomsten genereren zodat het tekort binnen de perken blijft. Anders zal de koers steeds omhoog gaan. Ramautarsing haalt aan dat het geen wens is, maar dat het economische wetten zijn, die eenmaal zo werken. Als een officiële monetaire instantie overgaat tot de vaststelling van de koers op een bepaalde hoogte, kan er volgens de econoom officieel gesproken worden van devaluatie van de SRD.
De cambio’s zijn voorts niet te spreken over de maatregel van de Centrale Bank en geven aan dat niemand valuta aan hen zal verkopen voor de lage koersnoteringen van de Centrale Bank. Ramautarsing bevestigt dit en zegt dat zolang de burgers verwachten dat de koers zal stijgen, zij altijd zullen wachten op dat moment. Omgekeerd zullen ze snel hun vreemde valuta verkopen, als ze vermoeden dat de koers lager zal worden. Ramautarsing vreest, dat doordat de moederbank geen tools heeft om de koers te beheersen, er een situatie zal ontstaan waarbij de dollar voor een hogere prijs op de zwarte markt aangeboden zal worden. Volgens de Consumentenkring kan het probleem van de verschillende wisselkoersen opgelost worden als de cambio’s ophouden te bestaan en alleen financiële autoriteiten de koers zullen bepalen.
Ramautarsing zegt hierop dat het een drogreden is cambio’s te sluiten. De koers wordt volgens hem niet door de cambio’s bepaald, maar door vraag en aanbod van de dollar. “Cambio’s kopen geen dollars op om die vervolgens op te sparen. Ze moeten ze verkopen anders zijn ze uit hun business. Als we de cambio’s sluiten, springt de koers meteen naar 20”, geeft Ramautarsing aan. De cambio’s waren oorspronkelijk bedoeld om kleine transacties te helpen faciliteren, maar zijn nu grote machtsblokken geworden, maar Ramautarsing vindt het absurd dat zij als de schuldigen worden aangemerkt. “De grote veroorzaker is het slechte financieel economisch beleid van de regering, waarover we continu adviezen hebben gegeven’, aldus Ramautarsing.

door Priscilla Kia

More
articles