February 16, 2020


Mogelijk aangifte tegen JusPol, Onderwijs en OWT&C


February 16, 2020

VHP-parlementariër Riad Nurmoha-med overweegt aangifte te doen tegen de ministeries Justitie en Politie (JusPol), Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en Openbare Wer-ken, Transport en Communica-tie (OWT&C). Nurmohamed stelt dat er sprake is van politiek gewin en in plaats van dat ministeries hiertegen optreden, verzuimen zij maatregelen te treffen. Als voorbeeld noemt hij de NDP-vlaggen die bij EBS-masten hangen. ‘’Deze vlaggen moeten weggehaald worden. Als de VHP bij een massameeting vlaggen hangt aan de masten, worden ze weer weggehaald. Als we dat niet doen, worden we gebeld door de EBS. Maar nu zien we dat het openlijk gebeurt en vlaggen blijven hangen”, zegt Nurmohamed. De minister van JusPol moet er volgens hem op toezien dat de vlaggen weggehaald worden.
‘’Ook brugleuningen worden nu paars geverfd, terwijl voor bruggen de standaardkleur geel geldt’’, zegt hij. Nurmohamed geeft aan dat dit niet juist is en dat het ministerie van OWT&C deze zaak moet corrigeren. “Wat er nu gebeurt, is strafbaar. Overheidsdoelen worden gebruikt voor politiek gewin en dat is niet toegestaan.” Nurmohamed heeft vandaag brieven ge-richt naar de respectievelijke ministeries, waarin gevraagd wordt een aantal zaken te corrigeren. De ministers zullen volgens Nurmohamed maandag de brieven krijgen. Zij krijgen dan 24 uur de tijd om gehoor te geven aan de oproep. Wordt vanuit de ministeries geen actie ondernomen, dan zal aangifte tegen hen gedaan worden. Volgens Nurmohamed kan niemand anders dan de NDP verantwoordelijk gesteld worden voor deze zaken.
De Savitrischool te Wanica werd gisteren geconfronteerd met een NDP-vlag aan de vlaggenmast, waar de Surinaamse vlag zou moeten wapperen. De vlag is niet gehesen door docenten of leerlingen van de school. Nurmohamed om een reactie gevraagd, zegt dat het gewoon kwaadaardigheid is van mensen en dat het niets heeft te maken met de NDP. De minister van Onderwijs dient volgens Nurmohamed wel een onderzoek te laten instellen naar de dader, omdat het gaat om een criminele activiteit die strafbaar is.
“De schoolleiding heeft goed gehandeld door de vlag te verwijderen, maar de minister moet onderzoek laten doen. Hoe dichter bij de verkiezingen komen, hoe meer rare dingen er gedaan worden. Zo was er enkele weken een Abop-vlag om het middel van Kwakoe gebonden. Nadat die werd verwijderd, werd een NDP-vlag om het standbeeld gebonden.’’ Nurmohamed keurt dit gedrag af en zegt dat het niet gepast is om vlaggen van politieke partijen bij standbeelden te plaatsen, omdat het nationale monumenten zijn.

door Priscilla Kia