February 16, 2020


Milieuactivisten worden weer aan het lijntje gehouden


February 16, 2020

“Ik scheer mijn hoofd helemaal kaal als de milieuraamwet wordt aangenomen, want wij worden weer aan het lijntje gehouden”, is de reactie van milieudeskundige en voorzitter van Probios, Erlan Sleur, op het voornemen van de regering de milieuraamwet nog voor het einde van hun zittingstermijn te willen aannemen. “Opmerkelijk is dat mevrouw Simons zelfs enkele weken terug een lijstje op de radio had genoemd van de zaken die zij nog proberen te behandelen voor het einde van hun zittingstermijn. Maar in dat lijstje is er met geen woord gerept over een milieuraamwet die zij wilden aanpakken. Ik zou meteen op mijn achterste been gaan staan, als zij het in het lijstje had meegenomen”, zegt Sleur. “Ik ben kort daarna in een televisieprogramma van Radika TV verschenen en in mijn betoog heb ik mevrouw Simons toen opgeroepen om die milieuwet ook mee te nemen en ik zou haar heel erg prijzen als ze het zou kunnen voltooien. Maar dat was natuurlijk een uitspraak, waarvan ik wist dat het waarschijnlijk nooit ingevuld gaat kunnen worden.” Wat Sleur verbaasde is de uitnodiging van donderdag 13 februari over de presentatie van de milieuraamwet. “Wij weten dat er binnen deze regering en de bedrijven die allemaal gerelateerd zijn bij het Kabinet van de President, personen zijn die met allerlei zaken bezig zijn in het binnenland.” Sleur benadrukt dat deze zaken het daglicht niet mogen zien. “De skalians, de zwa-re vervuiling, kwikvergiftiging en de Chine-zen die bezig zijn met cyanide, dat is maar een klein deel van wat wij hebben weten boven te halen.” Dit zijn volgens hem allerlei kwalijke zaken en mocht de milieuraamwet worden aangenomen, dan zouden volgens hem heel wat van dit soort mensen opgesloten worden. Ook zouden er heel wat zware sancties kunnen volgen voor deze mensen. Hij gaf aan dat Simons ook weet wat er zich afspeelt om haar heen en dat haar eigen mensen zelfs verantwoordelijk zijn voor kwikimporten, het uitgeven van concessies in gebieden waar mensen wonen, de skalians en voor de zware vervuiling. “Mevrouw Simons bedoelt het goed, maar wij weten het beter, vandaar mijn opmerkingen naar haar toe”, zegt de milieudeskundige. “Wat mij heel erg boos heeft gemaakt, is dat zij op een gegeven moment het buitenland en de vorige regeringen de schuld begon te geven van de klimaatverandering, tien jaren zijn ze aan de macht en nog de durf hebben om anderen de schuld te geven”, zegt Sleur. “Ik ga dat niet ontkennen, je kunt niet het buitenland alle schuld opleggen, terwijl je eigen mensen medeverantwoordelijk zijn. “Wie geeft de vergunningen uit, hoeveel van de goudzoekers betalen belasting, hoeveel van ze herstellen het gebied dat zij vernietigd hebben. De illegaliteit blijft toenemen.’’ Volgens Sleur is hij niet tegen het voornemen, maar is hij er sceptisch over. “Ik wil het eerst zien, alvorens ik het kan geloven”, aldus Sleur.