‘We moeten niet stil zitten

De activist Stephano Biervliet alias Pakittow, heeft het initiatief genomen om een protestactie te organiseren tegen het beleid van de regering. Biervliet heeft elke Surinamer opgeroepen om op maandag 17 februari deze actie te ondersteunen op het Onafhankelijkheidsplein. Oud-vakbondsleider Wilgo Valies, zegt aan de krant, de actie eveneens te zullen ondersteunen.
“We moeten niet stil zitten. Dit moment is uiterst geschikt om duidelijk te maken dat dit beleid niet kan. We kunnen niet rustig blijven, terwijl er van ons is gestolen. Dit falend beleid van deze regering heeft gemaakt dat de koers nu stijgt, de kleine man kan het niet meer aan.
Iedereen voelt het, de minderbedeelde mensen nog erger”, zegt Valies.
Hij zegt dat er heel veel mensen zijn die de protestactie wel willen, maar niet durven ondersteunen, omdat zij vrezen hun baan te verliezen als ze deelnemen aan de actie. Valies hoopt dat degenen die hiervoor vrezen, zich over hun angst heen zetten en de actie toch zullen ondersteunen. ‘’Niemand hoeft bang te zijn, als we bundelen bereiken we resultaat. Dat is al bewezen tijdens het kortgeding van de leerkrachten en de toenmalige onderwijsminister”, zegt Valies.
De oud-vakbondsleider zegt dat niets de samenleving moet verhinderen om hun misnoegen te uiten. “Het recht van demonsteren is verankerd in onze grondwet, dus laten we massaal opkomen. Deze regering kan ons niet straffen. Als we niets doen, gaan deze boeven lekker door”, aldus Valies.

More
articles