Regering moet zich niet als kleine aandeelhouder opstellen

In het C-47 gebouw werd gisterenmiddag een persconferentie gehouden over de kwestie die speelt bij het bedrijf Food and Argiculture Industries N.V. (FAI NV). Tijdens de bijeenkomst is naar voren gekomen, dat de grootste aandeelhouder van het bedrijf, de Belgische multinational Univeg N.V., die 90 procent van de aandelen bezit, zich heeft teruggetrokken en vertrokken is uit Suriname. Momenteel zit het bedrijf zonder leiding. De staat Suriname bezit slechts 10 procent van de aandelen.
Volgens de voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN), Dayanand Dwarka, moet de regering zich niet als kleine aandeelhouder opstellen, maar als verantwoordelijke van de staat Suriname. “Dit omdat de regering een ultieme verantwoordelijkheid heeft voor alles wat in het land gebeurt en zeker ook in het bedrijf”, aldus Dwarka. Duizenden arbeidsplaatsen en productie, kunnen verloren gaan. De werknemers hadden over de maand januari slechts SRD 500 aan salaris ontvangen. Gisteren is de regering ingekomen en hebben de arbeiders het resterende deel van hun salaris, contant uitbetaald gekregen. Dwarka zei dat de overheid het niet bij het uitbetalen van lonen moet laten, maar zich als grote ondernemer moet opstellen. “Het gaat om arme mensen die geen andere inkomsten hebben, ze hebben geen reserves”, aldus Dwarka.
De toekomst van het bedrijf staat volgens hem op het spel. ‘’Het verpakkingsmateriaal raakt weer op, ze beschikken niet meer over meststoffen en plastic om de productie te waarborgen.’’ Ook heeft het bedrijf al voor ongeveer 1.2 miljoen euro verlies geleden. “Ik doe een beroep op de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen en de bestaanszekerheid van de honderden werknemers te garanderen”, zei hij. Ook benadrukte Dwarka dat er geen politiek hiermee bedreven moet worden, omdat het om arme arbeiders gaat. “Terwijl uw huis in brand staat, moet u eerste hulp verlenen om het huis te redden. U moet niet naar juridische zaken gaan kijken, maar komt u over de brug met hulp”, stelde Dwarka. Volgens hem moet de overheid snel stappen ondernemen, omdat het om een agrarisch bedrijf gaat. “Als het bedrijf voor een week wordt gesloten, zal het heel snel in verval raken”, aldus Dwarka.
De moedermaatschappij van het bacovenbedrijf wil de onderneming per direct aan Suriname verkopen voor het symbolische bedrag van 1 US-dollar. De overheid heeft nog niet beslist of zij het aanbod accepteert, omdat zij nog geen duidelijkheid heeft over de schulden van het bedrijf.

-door Adiën Samuel-

More
articles