Nederland financiert welzijns- en zorgprojecten in Suriname

De projecten voor de derde Twinningfaciliteit tussen Nederland en Suriname 2018-2021, zijn goedgekeurd. De Nederlandse ambassade hield vandaag een bijeenkomst voor de media, waarbij de pers kennis kon maken met de uitvoerders van de projecten uit de sector Zorg en Welzijn. Het gaat in totaal om zeven projecten uit deze sector die gefinancierd zullen worden. Na deze bijeenkomst zullen er nog twee volgen waarbij andere projecten uit andere sectoren gepresenteerd zullen worden. Het eerste project is: ‘Grensverleggend leren in de huisartsgeneeskunde’, waarbij de huisartsenopleiding versterkt zal worden. Hierbij zullen het Huisarts Instituut Suriname en het Radboud Medisch Centrum om en om artsen met bepaalde kwalificaties in Suriname en Nederland stage laten lopen met het doel ervaring op te doen.

Het project ‘Lobi Grani Libi’, is een samenwerking tussen Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella, Stichting Saga Interproject Suriname en WoonZorgcentra Haaglanden (Nederland). Dit project moet leiden tot een dagbestedings- en activiteitenprogramma voor bejaardentehuizen, waaraan seniorenburgers actief kunnen deelnemen, waardoor hun dagritme, dagbesteding, ontmoetingen met anderen, persoonlijke ontwikkeling en zingeving, op peil blijft.
Het project ‘Zorg in de hand’ richt zich op het terugdringen van maternale en neonatale sterfte met 50 procent door middel van duurzame kennisuitwisseling en capaciteitsversterking en wordt uitgevoerd door de stichting Perinatale Interventies Suriname (Perisur) en de Health(e)Foundation.
De partners van het project ‘Activism for Social Change’, beogen emancipatie van de LGBT-gemeenschap door middel van training en het produceren van korte filmpjes. Ook het versterken van de stichting Suriname Men United, is onderdeel van het project dat uitgevoerd wordt met Stichting art. 1 uit Nederland.
De Vereniging van Logopedisten in Suriname en de Hogeschool Rotterdam (Nederland), voeren samen het project ‘Positionering van de logopedie in Suriname’, uit. Dit project heeft tot doel de zorg rondom kinderen, volwassenen en ouderen met communicatie kwetsbaarheid en/of slikproblemen, te verbeteren. De Nederlandse organisatie ‘Formaat Werkplaats voor participatief drama’ en stichting Art Laboratorium Suriname voeren het project ‘Women in Charge’ uit, waarbij op projectbasisactiviteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en muziek, ontplooid zullen worden.
De Nationale Bloedbank is voor de tweede keer in aanmerking gekomen voor een financiering voor de verdere versterking van de capaciteit van de Bloedbank. Het project wordt samen met stichting SANQUIN Bloedvoorziening uit Nederland uitgevoerd.
De Twinningfaciliteit is een subsidieregeling die Nederland speciaal voor Suriname in het leven heeft geroepen om Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties in staat te stellen met elkaar activiteiten te ontplooien op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, taal en milieu. Het gaat om projecten die bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de burgers in Suriname. Het gaat om een bedrag van 6 miljoen euro dat beschikbaar wordt gesteld, waarbij de projecten niet groter mogen zijn dan 200.000 euro.
Volgens Tijdelijk Zaakgelastigde Jaap Frederiks, worden deze presentaties om drie redenen gedaan, namelijk om bekendheid te geven aan de Twinningfaciliteit, gelegenheid geven aan Suriname om de projecten voor te stellen en dat de mensen die de projecten uitvoeren en in dezelfde sector zitten, elkaar leren kennen en duurzame samenwerkingen kunnen aangaan.

-door Priscilla Kia-

More
articles