Jongeren bruisen van ideeën

Op het Natin-complex is vandaag de Generation Unlimited Youth Challenge gelanceerd door het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) en het United Nations Development Programme (UNDP). Het doel van het project is om Surinaamse jongeren de kans te ge-ven om met innovatieve oplossingen te komen op het gebied van onderwijs en vaardigheden, werkgelegenheid, empowerment en maatschappelijke betrokkenheid. Aan dit project hebben diverse partners meegewerkt: Sylvie Fouet (Unicef Representative), Mar-garet Williams (UNDP Deputy Resi-dent Representative), Bryan Sloote (directeur van het Natin) Kelvin Koniki (voorzitter Nationaal Jeugdparlement) Ricardo Pollard (directeur van het ministerie van Sport-en Jeugdzaken) en Hennah Draaibaar (The BackLot).
“Dit project is een geweldige kans voor onze jeugd en daarom ben ik zeer verheugd dat ik ook aanwezig mag zijn tijdens de launch”, zegt Ricardo Pollard. Volgens Pollard bruisen de jongeren van ideeën. Het ministerie is verantwoordelijk voor het planmatige en gecoördineerd jeugdbeleid en is hoofdverantwoordelijk voor de bevordering, ontwikkeling en begeleiding van de jeugd buiten schoolverband. “Het ministerie c.q. het directoraat Jeugdzaken, ondersteunt daarom de samenwerking met een ondersteuning van particuliere en niet-gouvernementele organisaties, die belast zijn met deeltaken van het jeugdbeleid”, zegt Pollard.
Deze challenge zal bestaan uit zaken die jongeren positief zullen ervaren en ook mee kunnen nemen in hun verder leven. “Wij kennen en zien de toestand in de wereld, waarbij vooral jongeren heel snel negatief beïnvloed worden. Het is daarom goed wanneer een organisatie beslist om deze jongeren op een positieve manier, maar vooral educatieve manier, bezig te houden.
Pollard geeft aan dat het ministerie heel erg blij is om een bijdrage te kunnen leveren aan het project. De sprekers hopen dat deze challenge ervoor zal zorgen dat de jongeren een positieve bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van hun buurt, doordat zij vastberaden zijn, toegewijd zijn en geloof hebben in zichzelf. Zij wensen de jongeren die mee zullen doen, heel veel succes. Het platform van jeugdvertegenwoordigende organen, waaronder het Nationaal Jeugd Parlement, het Caricom Youth Ambassadors Program (CYAP).
Jongeren in de leeftijdsklasse van 14-24jaar mogen meedoen aan deze challenge, zij zullen dan professioneel worden begeleid door verschillende mentoren en dit zal drie maanden lang duren. De deadline voor de challenge is tot 7 maart, waarbij jongeren met innovatieve en creatieve ideeën mogen komen die een verschil kunnen maken in de samenleving. Er zal dan een selectie gemaakt worden van de beste ideeën. Na deze workshops worden vijf projectvoorstellen geselecteerd en mogen deze vijf teams met elk US-dollar 1.000 dollar, waarbij deze het geld weer kunnen gebruiken om hun projecten verder uit te voeren, zodat er uiteindelijk een winnaar uit de bus komt.
Hierna volgt opnieuw een selectie en mogen de meest belovende teams Suriname vertegenwoordigen in New York en kans maken op het winnen van US-dollar 20.000.

-door Naomi Gill-

More
articles