February 12, 2020


Situatie FAI komt door laksheid van regering


February 12, 2020

De werknemers van het bacovenbedrijf Food Agriculture Industries (FAI) in Nickerie, hebben over de maand januari, slechts SRD 500 aan salaris ontvangen. De arbeiders zijn hierdoor in financiële problemen geraakt. President Desiré Bouterse heeft vandaag via het Nationaal Informatie Instituut aangegeven, de arbeiders tegemoet te zullen komen. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, zegt aan de krant, dat de situatie bij FAI, te wijten is aan de overheid. “De situatie die zich nu afspeelt bij FAI, is duidelijk ontstaan door laksheid van de regering”, zegt hij. De regering is volgens Gajadien, al maanden geleden ervan op de hoogte gesteld dat het bedrijf in problemen verkeert. “Nu merken wij dat twee maanden voor de verkiezingen, de regering besluit om de arbeiders uit te betalen”, zegt hij. Gajadien zegt dat deze situatie alleen maar voor enorme nood zorgt voor de arbeiders. “Zij moeten hun vaste verplichtingen maandelijks nakomen en in hun eigen huishouding voorzien.” Hij vermoedt dat dezelfde situatie die in 2015 vlak voor de verkiezingen speelde, weer plaatsvindt. “Ik zie dat men dezelfde situatie in het jaar 2015 weer opnieuw laat gebeuren, namelijk dat arbeiders vlak voor de verkiezingen weer worden benaderd door de regering.” De VHP-parlementariër geeft aan dat de kwestie van FAI een structurele oplossing behoeft. “De regering heeft vanaf vorig jaar ook gedraald om goede afspraken te maken met het bacovenbedrijf”, aldus Gajadien. Ook VHP-parlementariër Mahinder Jogi, is op de hoogte van de situatie waarin het bacovenbedrijf verkeert. “De regering Bouterse heeft FAI verkocht aan een Belgische moedermaatschappij, die 90 procent van de aandelen heeft, waarvan 10 procent behoort tot de staat Suriname”, zegt Jogi. De parlementariër benadrukt dat het om de belangen gaat van de arbeiders, dat de arbeiders een goede baan hebben, waarvan ze van een goed salaris kunnen profiteren. “Er heerst grote onzekerheid bij FAI. Er is nauwelijks productie, men heeft nauwelijks karton om het fruit dat er is, te verpakken en exporteren”, zegt hij. ‘’De leiding van het bacovenbedrijf is vertrokken naar het buitenland en heeft de arbeiders gewoon aan hun lot overgelaten’’, zegt Jogi. Ook is in Nickerie meer dan de helft van het areaal aangetast met het moko moko virus, maar volgens Jogi kan het gedeelte dat nog goed is, aangepakt worden. “Er is onvoldoende monitoring in het bedrijf en de zekerheid en de continuïteit in het arbeidsleven daalt. Als het bedrijf helemaal ten onder gaat, waar zullen al die mensen dan gaan werken.” Jogi geeft toe dat het probleem niet gemakkelijk is, maar er zijn middelen die kunnen helpen. “Een van de middelen is dat we even moeten stoppen met het vliegveld. Wij moeten nu belangrijkere prioriteiten stellen”, zegt Jogi. Ook zegt hij dat de regering de Inter-American Development Bank (IDB) geld kan vragen om de bacovensector te behouden. “Eén ding wil ik wel concreet stellen; dat de bakovensector behouden wordt, want het dient als toegevoegde waarde en levert heel veel opbrengsten voor ons land”, aldus Jogi.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249