February 12, 2020


Parlement wil beloofde documentatie over monetaire situatie


February 12, 2020

Het parlement wil zo snel mogelijk de beloofde documentatie over de monetaire situatie en de kwestie rond de Centrale Bank, ontvangen van de regering. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had vorige week in een spoedvergadering van het parlement, uitleg gegeven over de ontwikkelingen rond de moederbank en de gebruikte kasreservemiddelen in vreemde valuta. Na veel vragen van verschillende parlementariërs over de aanwending van de middelen, had Hoefdraad beloofd het parlement informatie te geven over de concrete aanwending van de middelen. Dat is tot nog toe niet gebeurd. De leden hebben gisteren bij de behandeling van de Wet Plantenbescherming, gevraagd dat dit zo snel mogelijk gebeurt.
Regeringscoördinator Soewarto Moestadja, trachtte het parlement te informeren, maar het college vond de informatie te summier. Moestadja zei alleen dat de regering een nieuwe governor bij de Centrale Bank zou benoemen, maar dat de kandidaat bedankt heeft voor de eer.
Toen de leden meer wilden weten, deelde hij hen mee dat wat hij gezegd heeft, informatie is die de leiding van de regering hem heeft meegegeven om te delen met het parlement. Gregory Rusland (NPS) haalde aan dat de president en de regeringscommissaris Vidjay Kirpalani tijdens de op 4 februari gehouden persconferentie over de kasreservemiddelen, informatie met de media hebben gedeeld, die met het parlement gedeeld zouden moeten worden.
De assembleeleden hadden vooral moeite met het feit dat minister Hoefdraad in het parlement, een ander bedrag had genoemd dan wat de president en de regeringscommissaris op de persconferentie genoemd hebben. Edward Belfort (ABOP) gaf aan dat het parlement wordt overgeslagen en informatie wordt gedeeld met de media. “Geef ons meer duidelijkheid, want de gemeenschap moet weten wat er gebeurt. Wie heeft gestolen moet opgesloten worden”, stelde Belfort. Onder anderen Mahinder Jogi en Asiskoemar Gajadien van de VHP en Marinus Bee en Belfort van de Abop, zeiden dat minister Hoefdraad, zowel het parlement als de samenleving heeft misleid door verkeerde informatie te verschaffen.
Carl Breeveld (DOE) zei dat er meer informatie rondom de ontwikkelingen bij de Centrale Bank moet komen en legde daarbij de nadruk op documentatie. ‘’Een monoloog is niet voldoende voor het parlement. Als we praten over 100 miljoen of 197 miljoen US-dollar, willen we weten hoe de bewegingen zijn en op welke wijze zaken zijn gegaan, omdat daarop alleen gedegen commentaar gegeven kan worden en in hoeverre de zaken gegaan zijn zoals verklaard”, zei hij.
Melvin Bouva, die de vergadering op dat moment leidde, zei dat de regering inderdaad had beloofd dat zij document zou opsturen naar het parlement met informatie over de besteding van de kasreservemiddelen en de interventies die gepleegd zijn. Er zou concreet worden aangegeven hoeveel naar waar is gegaan. “Als de toezegging is gedaan, moet het komen”, stelde Bouva.
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, vroeg de regering het parlement en de samenleving op de juiste manier te informeren en dat concrete vragen over de kasreserve, de aanwending daarvan en handelingen van de vorige governor, beantwoord dienen te worden. Abdoel zei dat deze regering geen transparantie schuwt en dat hij daarom de informatie verwacht. Jogi daarentegen, zei dat omdat deze regering de afgelopen negen jaar transparantie schuwt, we vandaag de dag in een diepe punt zitten.

door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249