February 12, 2020


ONDUIDELIJKHEID BLIJFT OVERHEERSEN


February 12, 2020

Het verdwijnen van 200 miljoen dollar aan kasreservemiddelen en termijndeposito’s van de commerciële banken die sinds vorig jaar mei bij de Centrale Bank waren ondergebracht, houdt de gemeenschap nog steeds bezig. Niet alleen in De Nationale Assemblee en vooral bij de oppositie wenst men precies te weten, hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren, dat onder het beheer van governor Robert van Trikt, de 200 miljoen op onbevoegde wijze in handen is gekomen van de overheid en dat daarmee de olierekening, babyvoeding c.q. basisgoederen zijn betaald en valuta-interventies gepleegd. Tot nog toe heeft de regering niet precies aan de gemeenschap kunnen vertellen hoe de uitgaven er precies hebben uitgezien, en op welke wijze men ertoe kon overgaan om op onrechtmatige wijze kasreserves van de commerciële banken, die aan het volk toebehoren en waar op geen enkele wijze aan mocht worden gekomen voor met name valuta-interventies, aan te spreken. Minister Hoefdraad van Financiën, die governor Van Trikt in een kwaad daglicht plaatste voor de oneigenlijke aanschaf van twee dure auto’s en onbevoegde zware valutaovermakingen aan het consultancybureau Clairfield in België, heeft tot nog toe geen goede en duidelijke uitleg kunnen geven over de kwestie van de verdwenen kasreservemiddelen en termijndeposito’s ter waarde van 200 miljoen US-dollar. Inmiddels is duidelijk geworden dat Van Trikt vervolgd wordt voor de aanschaf van de twee voertuigen en daarbij gepleegde fraude en de niet-legale geldovermakingen aan Clairfield in België. Van Trikt zou ook de kasreserve middelen hebben aangesproken buiten medeweten van de Raad van Toezicht om. Een klokkenluider binnen de CBvS bracht de zaak naar buiten. En juist daar gaat het in wezen om, want die verdwenen middelen vertegenwoordigen de grote hap 200 miljoen dollar waar het eigenlijk nu om gaat. De Nationale Assemblee wenst meer te weten te komen over deze affaire en wacht nu al zeker twee weken op Gillmore Hoefdraad om te komen onthullen hoe het komt dat 200 miljoen dollar in goed vertrouwen aan de Centrale Bank afgestaan, verdwenen is. De minister van Financiën kan zeker niet langer wegblijven en dient De Nationale Assemblee tot in de finesses te komen vertellen, hoe het komt dat zoveel geld van de kasreserves en termijndeposito’s behorende aan de commerciële banken, werd aangewend en op onbevoegde wijze is ‘gebruikt’ door de overheid. Hoefdraad mag zich niet verschuilen achter een Raad van Toezicht, die er niet van op de hoogte was dat kasreservemiddelen waren “gebruikt”, want uiteindelijk passeert de besteding van de gelden vanwege de overheid zijn ministerie en vermoedelijk ook zijn bureau. Het onbevoegd aantasten van de kasreserves gebeurde onder Van Trikt en het verminderde saldo kwam pas aan het licht nadat de Raad van Toezicht door een klokkenluider was ingelicht. Wetgevers in het hoogste college van staat moeten op deze zaak blijven hameren en Hoefdraad aansporen te komen vertellen, wat er precies is gebeurd. Ook de president moet zijn mededelingen met betrekking tot deze kwestie in De Nationale Assemblee doen en niet op een persconferentie waar mediavertegenwoordigers bij de beantwoording van de vragen, vaak genoeg om de tuin worden geleid of misleid. Het is al jaren bekend dat leden van het huidige kabinet, wegblijven uit De Nationale Assemblee, omdat men geen antwoord kan of wenst te geven op vragen die betrekking hebben op zeer heikele kwesties. In de kwestie van de verdwenen kasreserves en termijndeposito’s van het volk, zal de regering toch voor de dag moeten komen met de waarheid. Blijft ze de zaak wazig houden door bijvoorbeeld voortdurend te ‘dokken’, dan zal ze de consequenties op 25 mei moeten aanvaarden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249