SZF profileert zich als onbetrouwbare partner

“Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft zich al jaren geprofileerd als een onbetrouwbare partner die zijn afspraken niet nakomt”, zegt VHP-parlementariër tevens arts, Dew Sharman, tegenover de krant. Dit zegt Sharman naar aanleiding van de brief die de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft gericht aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. In de brief geeft de VMS aan, dat het SZF verzuimd heeft de overeengekomen afspraken inzake de zogenaamde foutcodes en het ondertekenen van de betreffende overeenkomsten met artsen, na te komen. “Het SZF zou beter moeten omgaan met zijn partners, omdat de samenleving straks de dupe zal worden hiervan”, zegt Sharman. Hij geeft aan dat het SZF wel geld heeft om meer panden te bouwen, terwijl de dienstverleners en ziekenhuizen niet volledig uitbetaald worden. Volgens hem moet het SZF oppassen dat het bestuur niet meer in staat zal zijn om diensten te verlenen aan SZF-patiënten. “Niet omdat het SZF nu de grootste zorgverzekeraar is, moet het de andere instanties pesten”, merkt hij op. De VMS-leden komen woensdag aanstaande bijeen over deze kwestie. Zij geven in hun brief aan dat zij niet meer bereid zijn om met deze leiding van het SZF om de tafel te zitten. ”Als bestuur zien wij ons niet meer in staat het tij te keren en zien ons thans genoodzaakt om onze leden te adviseren, de dienstverlening aan de SZF-patiënten te heroverwegen”, aldus de brief. De VMS heeft eerder gedreigd met het beëindigen van de overeenkomst met het SZF vanwege de achterstallige uitbetalingen.

More
articles