February 11, 2020


ONBEVLEKT BLAZOEN


February 11, 2020

Na het nog gedwongen ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname en diens gevangenneming door de justitie, is het nu van het allergrootste belang dat er ten spoedigste, een nieuwe governor wordt aangesteld. Het afgelopen weekend werd het al duidelijk dat president Bouterse, drs. Sigmund Proeve, oud-directeur van De Surinaamsche Bank en thans lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, als nieuwe governor van de moederbank wenste voor te dragen. Tegen deze voordracht die Bouterse naar verluidt wenste door te drukken, bestond gelijk bij verschillende leden van de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV, groot bezwaar. Ook bij de overkoepelende vakorganisatie C-47, waarbij onder meer het personeel van de Centrale Bank is aangesloten, werd ernstig bezwaar tegen Proeve als nieuwe governor aangetekend. Proeve zou volgens de aangehaalde leden van de bankiersvereniging, geen schone reputatie hebben en in het verleden in aanraking zijn geweest met de justitie. De affaire Dorsett-Parbhoe waarbij er destijds grote bedragen door De Surinaamsche Bank buiten consent van de Deviezencommissie waren overgemaakt, had hem als hooggeplaatste binnen deze bank, een strafvonnis opgeleverd. In hoger beroep werd Proeve toen wel vrijgesproken. Door deze affaire zou Proeve conform de Bankwet, nimmer voorgedragen, laat staan benoemd kunnen worden tot governor van de Centrale Bank van Suriname, al zou de president dat o zo graag hebben gezien. Ook de vakbond binnen de Centrale Bank liet er geen twijfel over bestaan dat Proeve als governor, niet zal worden geaccepteerd en om dit standpunt kracht bij te zetten, werd vanmorgen alvast een schot voor de boeg gegeven door een korte sit-down actie in de moederbank te houden. Zowel Bouterse als Proeve moet inmiddels wel begrepen hebben dat het doordrukken van een Proeve als nieuwe governor van de Centrale Bank, een ‘no go’ is. Door de zwaar toegenomen druk tegen de voordracht en benoeming, zou Proeve gisteravond hebben aangegeven, dat hij de functie niet langer ambieert. Vanochtend kon worden gemeld dat Proeve ook niet door het door de procureur-generaal (PG) ingestelde antecedentenonderzoek is gekomen. De uitkomst is dan ook negatief geworden. Volgens het door de PG ingestelde onderzoek kan Proeve, conform het gestelde in de Bankwet, niet in aanmerking komen voor het bekleden van de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname. Naar wij uit bancaire kringen vernemen, heeft de PG zijn bevindingen als gevolg van het antecedentenonderzoek, schriftelijk aan de president doen toekomen. President Bouterse doet er naar onze mening daarom goed aan, nu in samenspraak met alle belanghebbenden binnen onze financiële sector en zeker inclusief participatie van de Surinaamse Bankiers Vereniging, een kandidaat te vinden en voor te dragen, die integer en acceptabel is voor alle partijen en bovendien macro- en monetair econoom van huis uit is. Het is nu zeker geen tijd voor het aanstellen van een niet bevoegde partijloyalist die ons alleen maar nog verder van huis zal brengen en de nu heersende onrust op de financiële markt, alleen maar zal aanwakkeren.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249