Personeel Centrale Bank strijdt voor autonomie

Tientallen medewerkers van de Centrale Bank hebben zich vandaag om 09.00u verzameld op de stoep van de Centrale Bank. Samen met bondsvoorzitter Robby Berenstein, hebben ze een duidelijk signaal afgegeven aan de regering, die volgens hen te veel bemoeienis heeft bij de moederbank. De actie is volgens Berenstein een ontevredenheidsbetuiging over de gang van zaken. “De integriteit van de Bank wordt aangetast en daarmee onterecht ook de integriteit van de medewerkers”, zei Berenstein. Volgens hem hebben opeenvolgende zaken de integriteit in het geding gebracht. Hij noemde de case Van Trikt, de kasreservemiddelen en nu de benoeming van Sigmund Proeve als governor van de Bank. “Het moet ergens stoppen. Wat we nodig hebben, is een onafhankelijke Cen-trale Bank die conform de wet, zijn taken goed kan uitvoeren en waar vanuit de leiding een stuk integriteit wordt uitgestraald”, stelde Berenstein.
Hoewel de benoeming van de governor een prerogatief is van de president, is Berenstein van mening dat met de benoeming van Proeve, geen situatie gecreëerd moet worden waarbij er niet gewerkt kan worden. “Er is nu geen behoefte aan onrust.
Ze moeten overgaan tot de benoeming van een geschikt persoon”, zei Berenstein. Hij gelooft dat mensen zich zullen aandienen om de functie te bekleden als de regering de garantie biedt dat de Bank onafhankelijk zal draaien. “Niemand wil functioneren in een situatie van dominantie van de ene monetaire autoriteit door de andere.”
Volgens Berenstein gaat het niet om het benoemen van een governor alleen, maar ook om de integriteit van de Bank en van de medewerkers, zij worden nu met de nek aangekeken, terwijl ze van niets afweten. Terwijl Berenstein het personeel toesprak, schreeuwde een taxichauffeur die voorbij reed: ‘Pe a moni de!’ Berenstein zei dat dit een bewijs is van wat er nu gebeurt. “Tot hier en niet verder. We gaan voor een onafhankelijke Bank met integer leiderschap”, zei Berenstein. Shafiq Ghazi, junior econoom bij de Centrale Bank, sprak het personeel toe en zei dat vanaf dit jaar begonnen is, er heel veel is gebeurd bij de Bank. Hij vroeg zich af of de Bank nog de monetaire autoriteit is. “Het lijkt alsof de Centrale Bank geen toezicht meer kan uitoefenen vanwege de politieke druk. De governor wordt niet vrijgelaten om zijn werk naar behoren te doen. Wij willen graag weer die onafhankelijke Centrale Bank zijn, want dat alleen kan onze SRD stabiliseren”, sprak Ghazi. De Centrale Bank heeft volgens hem door middel van verschillende mechanismen geprobeerd de koers omlaag te houden, maar is daar niet in geslaagd, omdat het volk geen vertrouwen heeft in de moederbank. De president wil de nieuwe governor voor zes maanden benoemen. Ghazi vroeg zich af of de Bank wel serieus wordt genomen. “Wat is de meerwaarde als de governor voor maar zes maanden wordt benoemd? Moet een governor niet op lange termijn benoemd worden in een onafhankelijke functie waarbij de politiek geen rol speelt? Er moet een fiscale autoriteit en een monetaire autoriteit zijn. Het heeft gewerkt in het verleden, waarom kan het nu niet weer. Niemand weet of onze gelden veilig zijn of wat er met de waarde van de munt zal gebeuren”, aldus Ghazi. Berenstein gaf aan dat de bond de eis van de werknemers naar de autoriteiten toe, zal overbrengen naar de leiding van de Centrale Bank, de regering en de andere banken. De strijd zal gezamenlijk gevoerd worden met de bankiersvereniging die gezien wordt als een strategische partner. De prikactie duurde ongeveer een half uur waarna het personeel weer aan het werk ging.

door Priscilla Kia

More
articles