Familie vermoorde agent wil rechtvaardigheid

De nabestaanden van Manodjkoemar Mo-han, gewezen onderinspecteur van het Korps Politie Suriname (KPS) en daarna Security Investigator bij Newmont, die het slachtoffer is geworden van criminelen, willen rechtvaardigheid voor hem en de nabestaanden. Zij vragen daarom in een petitie aandacht voor de criminaliteit in Suriname.
“Wij als nabestaanden willen de strijd voortzetten. Wij doen op uwen excellentie het dringend verzoek in het belang van het land en volk, dat onze bezorgdheid betreft de veiligheid in het land serieus wordt ge-nomen en dat de zorgpunten besproken worden in DNA, om zodoende te komen tot een duurzame aanpak tegen deze problematiek”, stelt de familie in de petitie.
Zij pleit voor de aanpak van de criminaliteit en strengere strafeisen, zichtbaarheid van het KPS en sociale rechtvaardigheid en dat de nabestaanden van Mandojkoemar Mohan, in het bijzonder zijn vrouw en kinderen, aandacht krijgen en worden beschermd.
Mohan (50) werd op woensdag 22 januari tijdens een worsteling met twee rovers, door een van de rovers doodgeschoten. De ex-politieman raakte tijdens de beroving in een barbershop te Welgedacht A-weg, slaags met de onverlaten. Hij werd in de buikstreek geraakt door een kogel afgevuurd door de rovers en overleed ter plekke. Volgens onderzoek van de politie be-vond Mohan zich in de kapperszaak toen de rovers de ruimte binnenkwamen. Ze beroofden een andere klant van zijn halsketting en sommeerden de kapper om ook zijn halsketting af te staan.
Op een gegeven moment waren de rovers en Mohan verwikkeld in een gevecht. De kapper zag zijn kans schoon en rende uit de zaak, waarna hij schoten hoorde. Hij zag Mohan uit de barbershop komen en enkele meters verder neervallen. De rovers renden daarna weg. Mohan laat een vrouw en drie kinderen achter. De nabestaanden zijn diep geschokt door de moord op Mohan. “Er heerst een angst binnen de familie. De familie kan dit incident niet verwerken en accepteren, omdat het geen natuurlijke dood is. Hij is van zijn leven beroofd in de bloei van zijn leven! Het heengaan van M. Mohan is een smartelijk verlies voor de nabestaanden, omdat M. Mohan een bijzonder persoon was. De nabestaanden zijn trots op M. Mohan, omdat hij als een held heeft geleefd en tegen onrecht heeft gestreden tot zijn laatste adem! Wij willen rechtvaardigheid”, aldus de inhoud van de petitie.

More
articles