Activisten gaan actie voeren tegen regering

Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet zal op maandag 17 februari aanstaande, samen met andere activisten en burgers, tegen het beleid van de regering protesteren op het Onafhankelijkheidsplein. “Ik hoop op een massaprotest, daarom roep ik de totale samenleving op, ongeacht tot welke politieke partij zij behoren om op die dag deel te nemen aan het protest, zodat er een duidelijk signaal wordt gegeven aan de regering”, zegt Biervliet in het radioprogramma ABC Online Nieuws van donderdag 6 februari.
De actie heeft een tweeledig doel. De regering naar huis sturen, maar ook moet het staatshoofd een verklaring geven, waaruit blijkt wie toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van de kasreserve. Biervliet gaf aan dat hij eerder actie gevoerd heeft. ‘’Deze actie heeft jaren geleden al plaatsgevonden en het doel hiervan is altijd geweest om mensen ervan bewust te maken waarom en op wie zij moeten stemmen. Nu anno 2020 met de verkiezingen in aantocht, hebben wij ook besloten om de samenleving bewust te maken op wie zij hun stem zullen uitbrengen’’, zegt Biervliet. De activist is van mening, dat de actie 100 procent goed zal verlopen.
“Wij zullen een vergunning aanvragen voor die dag, maar indien er geen vergunning wordt verleend, zal de actie gewoon voortgang vinden, omdat het op grondwettelijke gronden geschiedt”, benadrukte Biervliet. De actie zal om 09.00 uur plaatsvinden op het Onafhankelijkheidsplein.

More
articles