January 20, 2020


‘Kleinschalige goudzoekers moeten uit hun fouten leren’


January 20, 2020

Afgelopen vrijdag heeft Rosebel Gold Mines (RGM) met Macamboa en Kamp Mining, protocollen ondertekend, die kleinschalige goudzoekers in staat stellen goud te delven in een bepaald gebied, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. NDP-parlementariër Wendell Asadang, tevens lid van de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen in het parlement, zegt desgevraagd, dat de kleinschalige goudzoekers uit hun fouten moeten leren en zich nu moeten houden aan de gemaakte afspraken. De (kleine) goudzoekers in Macamboa en Kamp Mining, krijgen een concessie om te werken en een startkapitaal van ongeveer 200.000 US-dollar om te opereren in de toegewezen concessie. Met de nieuwe afspraken die gemaakt zijn, kunnen ongeveer 250 goudzoekers worden geaccommodeerd.
Vorig jaar heersten er spanningen in het goudconcessiegebied nadat bij een schietincident op 28 juli, Furgill Aloeboetoe dodelijk geraakt werd.
De porknokkers stonden op gespannen voet met de autoriteiten en richtten ook vernielingen aan met als gevolg, dat in verband met de veiligheid, de werkzaamheden tijdelijk werden stopgezet. De zaak werd genormaliseerd na bemiddeling van het Traditioneel Gezag, de overheid en de directie van Rosebel.
Asadang zegt dat er al eerder afspraken waren gemaakt, maar die bleken niet duidelijk genoeg te zijn. Het gaat volgens hem alleen om Marrons die al in de goudsector werkzaam waren. “De jongens hebben jaren in de goudsector gewerkt. Als je dat gebied dan uitgeeft aan Iamgold, moet je een alternatief hebben. Dit moest eerder gebeurd zijn. Het ligt nu aan de mensen om zich te houden aan de afspraken”, zegt Asadang.
VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien tevens lid van de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt dat ordening altijd goed is en dat ordening op basis van afspraken komt. Echter zal er volgens Gajadien onrust heersen als blijkt dat ondanks de overeenkomst, de lokale gemeenschap er niet beter van wordt. Hij juicht de ordening toe, maar zegt dat er goede tussentijdse evaluaties moeten komen om te monitoren of partijen zich daadwerkelijk houden aan de afspraken.
Asadang is van mening dat deze overeenkomst voor een goede toekomst voor de jongens kan zorgen. Hij gelooft in dialoog en zegt dat partijen steeds om de tafel moeten gaan als zaken onduidelijk zijn of niet meer aan de omstandigheden voldoen. “Uiteindelijk lijden ze allemaal eronder als er onrust is en afspraken niet nagekomen worden”, stelt Asadang. Bij de rellen die vorig jaar uitbraken, werd gezegd dat het niet ging om de jongens van het dorp Nyun Koffiekamp, waar Rosebel gevestigd is. De overeenkomst is getekend met de ondernemers die aangesloten zijn bij Macamboa en Kamp Mining. Asadang zegt dat voorkomen moet worden dat illegale goudzoekers weer onrust creëren in het gebied. Hij legt uit dat het gebruik is bij de Marrons om zaken met elkaar te delen, ook als het gaat om werk. De werknemers van Macamboa en Kamp Mining moeten zich volgens hem niet alleen aan de afspraken houden, maar erop toezien dat anderen die ook willen werken, zich netjes registreren en zich houden aan de afspraken. “Ze moeten helpen de rust en orde in het gebied te behouden”, aldus Asadang.

-door Priscilla Kia-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249