January 20, 2020


Frauderen met stembiljetten


January 20, 2020

Over 126 dagen zullen de algemene, vrije en geheime verkiezingen plaats vinden. Op sociale media post een groep burgers berichten, waaruit blijkt dat zij zich zorgen maken. Volgens hen kan er gemakkelijk gefraudeerd worden met de stembiljetten. Zij geven aan, dat mensen er zelfs voor betaald worden om met stembiljetten te frauderen. Het bevreemdt de groep ook dat NDP’ers roepen dat de verkiezingen reeds bepaald zijn, terwijl die nog plaats moeten vinden. “Het is raadzaam dat er extra controle wordt uitgevoerd tijdens de verkiezingen. Alles kan je frauderen, ook de stembiljetten. Maar ze moeten goed gecodeerd worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken”, zegt VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, in een gesprek met de krant. Volgens hem moeten de gordijnen die voor de stemhokjes hangen, worden verwijderd. “De gordijnen moeten weggehaald worden, alleen zo kan je controleren als de stemgerechtigde niet een vooraf ingevuld stembiljet bij zich heeft”, zegt hij. Verder drukt hij de deelnemende politieke partijen en de stembureauvoorzitters op het hart, om de stembussen goed te controleren. “Men moet goed controleren als het biljet voorzien is van een stempel en nagaan hoeveel biljetten er per stembureau beschikbaar zijn”, zegt Nurmohamed.