Mytylschool is twee leslokalen rijker

De stichting Mytylschool Suriname heeft vanmorgen officieel twee leslokalen in gebruik genomen. Deze kregen zij van de Kirpalani Stichting ten behoeve van de pupillen op de school. Het doel is meer kinderen met een beperking te accommoderen.
De voorzitter van de Kirpalani Stich-ting, Kenneth Kross, zei, dat hij het verzoek van de school met veel ge-noegen heeft ontvangen. Hij zei dat hij te allen tijde bereid is om projecten, die een bijdrage leveren aan de maatschappij, namelijk het educatieve deel en de medische zorg te financieren. “ Afhankelijk van het budget zal dit niet de laatste keer zijn”, aldus Kross.
De Mytylschool is een basisschool voor kinderen met een beperking. De kinderen worden hier opgeleid voor vervolg onderwijs net als bij andere basisscholen. Volgens de leiding van de school konden sommige leerlingen niet naar de mulo of technische school, vanwege hun beperkingen. Deze leerlingen moesten dan naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Dit liep toen niet goed af, omdat deze school niet is aangepast voor rolstoelen, geen aanpaste toiletten en er zijn geen klassen assistenten. Het gevolg hiervan, was dat de kinderen na een paar weken de school niet meer wilden bezoeken. De ouders vroegen vervolgens aan de Mytyl-school of de kinderen niet verder onderwijs konden genieten. “Dit is de aanzet geweest om te starten met de uitvoering van een VSO op de school”, aldus de leiding.
Drie jaar daarna was er geen ruimte meer om nog meer leerlingen te accommoderen. Wij hebben toen een beroep gedaan op het bestuur van de Stichting Kirpalani”, aldus de leiding. De voorzitter van de Stichting Mytylschool, Joan Voigt, zei dat zij met vrijwilligers het werk voortzetten. Ook kinderen met een beperking hebben recht op onderwijs. Aan het ministerie van Onder-wijs, Cultuur en wetenschap(MinOWC)vragen wij alleen personeel, en wij zorgen voor aangepast onderwijs”, aldus Voigt.
De mytylschool is net als een tyltylschool een aangepast instituut voor kinderen met een handicap. De namen Mytyl en Tyltyl zijn overgenomen van het sprookje l’Oi-seau bleu, van Maurice Maeterlinck en soortnamen geworden voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen.
Een mytylschool betreft regulier onderwijs in een speciaal jasje voor kinderen met een lichamelijke handicap. Deze leerlingen kunnen op een mytylschool regulier basisonderwijs volgen en ZML, vmbo- en havo-on-derwijs, maar dan in een individueel be-paald lestempo. Ook is er op een mytylschool veel aandacht voor hobby’s als mu-ziek en sport. Er worden op een mytylschool bepaalde therapieën aangeboden tijdens de lessen, zodat de leerlingen daar ook niet nog eens heen hoeven na schooltijd. Wel is het zo, dat deze gemiste lesuren op het voortgezet onderwijsgedeelte van de mytylschool worden gecompenseerd met extra huiswerk.

More
articles