GEHEIMZINNIGHEID STIMULEERT ONRUST

De ontstane perikelen rond  Robert van Trikt, governor op de Centrale Bank van Suriname, en de geheimzinnige zwijgzaamheid die de regering naar aanleiding van deze kwestie wenst te hanteren , zal het toch al behoorlijk afgenomen vertrouwen van  de gemeenschap in onze financiële en monetaire autoriteiten en het daaraan inherent zijnde gevoerde beleid van deze regering, zeker geen goed doen. Perikelen op een Centrale Bank en volgens geruchten gepleegde handelingen, die indien waar, zeker niet door de beugel kunnen en veel weg zouden hebben van machtsmisbruik en misschien wel corruptie, zullen het vertrouwen bij de samenleving  verder schaden en voor nog meer onrust op met name het valutafront, veroorzaken. Enorme verdere problemen en vermeende handelingen die op malversaties zouden duiden, kunnen we momenteel helemaal niet hebben. Het enorme vraagstuk van de 19.5 miljoen Euro in Nederland, heeft binnen de Centrale Bank en een belangrijk deel van het bankwezen, al voor de nodige opschudding en zorgen gezorgd. Ook bij de spaarder is de onrust in zeker het afgelopen jaar er niet veel minder op geworden. Op het wisselkoersenfront is overduidelijk te merken, dat velen het zekere voor het onzekere wensen te nemen en degenen die het kunnen missen, hebben daarbij hun SRD penningen omgewisseld in harde valuta of goud, of proberen dat nog steeds te doen. Al deze ontwikkelingen en nu ook nog onrust bij de moederbank, schaden het vertrouwen bij de gemeenschap in ons gehele financiele bestel nog verder. Het is daarom zaak dat de regering Bouterse zo snel als mogelijk met  redelijke en aanvaardbare verklaringen voor de dag komt met betrekking tot al hetgeen zich rond governor Van Trikt  en zijn reilen en zeilen op de bank heeft afgespeeld. Langer geheimzinnig doen en blijven zwijgen, zal de onrust binnen de gemeenschap alleen maar doen toenemen en het vertrouwen verder afnemen.  Binnen het bankwezen maakt men zich terecht zorgen en is het verlangen er nu vooral op gericht, dat de rust en het vertrouwen in het algehele financiële verkeer, ten spoedigste terugkeert. Ook op de Centrale Bank van Suriname moeten zo snel als mogelijk zaken op orde worden gebracht en de leiding in goede en vooral betrouwbare handen, worden gesteld. Alleen dan zal men erin slagen, weer rust te creëren. De regering is aan zet om zo snel als mogelijk met een redelijke en geloofwaardige uitleg te komen in al hetgeen zich heeft afgespeeld in de kwestie Van Trikt en wat voor beslissingen er op korte termijn zullen worden genomen.

More
articles