Geringe informatievoorziening kan financiële markt veronrusten

De financiële markt is momenteel wederom onrustig, nadat bekend werd dat de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, door opgenomen verlof meewerkt aan een onderzoek dat is ingesteld door waargenomen onregelmatigheden die zouden spelen op de moederhbank. De regering heeft gisteren in het parlement geen details verschaft over het onderzoek dat is ingesteld.
Regering coördinator, Soewartdjo Moestadja heeft slechts meegedeeld, dat de governor verlof heeft opgenomen en dat er een onderzoek gaande is tegen hem. Hoewel er sinds maandag enige beweging te zien is op de financiële markt, zegt econoom Stanley Raghoebarsing desgevraagd aan De West, dat het niet voorzien van de juiste informatie vanwege de regering kan zorgen voor onrust op de financiële markt cq het wisselkoersenregiem. Hij zegt dat onzekerheid in de hand wordt gewerkt, zowel nationaal als internationaal. Raghoebarsing zegt dat de moederbank, de instantie is die voor orde en rust moet zorgen op de financiële markt. Vooral nu dat Suriname, voor zwaar economisch weer staat, is het volgens hem niet gewenst, dat er zulk nieuws naar buiten komt, over de man die de CBvS moet leiden. “Anders zou het zijn bij een stabiele economie, waarbij de impact lichter zou zijn”, aldus Raghoebarsing.
Op sociale media wordt er nu heel veel geschreven over het onderzoek dat gaande is tegen Van Trikt. Het begon ook allemaal op sociale media, dat de governor ontslagen was. Dit werd vanwege de RvC van de bank weersproken en ging het volgens hem slechts om een onderzoek, waarna Van Trikt besloot verlof op te nemen. Sinds gisteren wordt er druk gespeculeerd dat Van Trikt door tussenkomst van de mogelijkheden van de moederbank een Range Rover met een waarde van US-dollar 300.000 heeft aangeschaft. Of dat allemaal waar is zal het ingestelde onderzoek moeten uitwijzen.
Raghoebarsing wijst met de vinger, naar de regering, met name president Desire Bouterse, die Van Trikt heeft aangesteld als governor. Hij zegt dat in vijf jaar tijd er drie governors zijn geweest bij de Centrale Bank. Dit roept bij hem vragen op, hoe de selectie precies geschiedt. “Dit zorgt zeker voor onzekerheid”, benadrukt de econoom. Van Trikt volgde zijn voorganger drs Glenn Gersie in maart 2019 op.

More
articles