Regering treedt niet in details rond onderzoek governor

Gisteren heeft informatie de redactie bereikt, dat de positie van Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vooralsnog onzeker is. Het parlement heeft gisteren hierover vragen gesteld in De Nationale Assemblee. Volgens bronnen zou de governor handelingen hebben gepleegd die de raad van toezicht bij de Bank afkeurt. Ook werd gezegd dat de governor nu op aanbeveling van de Raad van Commissarissen onder leiding van Vijay Kirpalani, is aanbevolen om met verlof te gaan. De regering is vandaag ingegaan op de kwestie, maar wil vooralsnog niet veel kwijt.
Regeringscoördinator Soewarto Moestadja deelde mee, dat er een inhoudelijk onderzoek is ingesteld naar de kwestie rond de Centrale Bank en de governor en dat er als het onderzoek voltooid is, zal worden ingegaan op de kwestie. Chan Santokhi (VHP) zei dat er alle begrip is voor de autoriteiten om het onderzoek te doen, maar dat het niet zo mag zijn, dat de samenleving wordt opgescheept met onduidelijkheid en ruis. “We kunnen dat niet hebben bij monetaire autoriteiten waarvan de gevolgen doorwerken naar de banken, de koers en de samenleving. Wat is de concrete positie van de governor op dit moment?”, wilde Santokhi weten.
Edward Belfort (ABOP) merkte op, dat de president zelf zou moeten komen om de informatie te geven en niet de regeringscoördinator. Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, zei dat de samenleving de berichten die op sociale media verschijnen, niet moet geloven. ‘’De samenleving moet waakzaam blijven en officiële berichten vanuit de regering en formele kringen afwachten.’’ Hij deelde mee dat hij uit formele kringen informatie zou hebben dat het niet klopt dat de governor is ontslagen of met verplicht verlof is gestuurd. Gregory Rusland (NPS) gaf als reactie, dat hij ook uit betrouwbare bron heeft vernomen dat de president-commissaris, de governor zou hebben aanbevolen om met verlof te gaan. Rusland merkte op dat Moestadja blijkbaar niet voldoende geïnformeerd is. Moestadja verzekerde dat de regering duidelijkheid zal brengen in de zaak, maar dat het parlement pas geïnformeerd zal worden na afloop van het onderzoek en aan de hand van de informatie die aan de regering door de onderzoekers is meegedeeld. Over de informatiekloof, zei hij dat de governor inderdaad is gevraagd om mee te werken aan het onderzoek en hij heeft daarmee ingestemd. Hij vertelde het parlement met deze informatie te zullen volstaan totdat op korte termijn de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, het parlement komt informeren.

door Priscilla Kia

More
articles