‘Bouterse en aanhang moeten het hoofd buigen voor de beslissing’

“De heer Bouterse en zijn aanhang zullen het hoofd moeten buigen voor de beslissing van de Krijgsraad’’, zegt Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in het 8 Decemberstrafproces, desgevraagd aan De West. President Desiré Bouterse maakte tijdens de NDP-kadermeeting die op vrijdag 10 januari gehouden werd, bekend dat hij aanwezig zal zijn op de zitting van de Krijgsraad op 22 januari aanstaande. In het kader hiervan, zal de NDP een massa mobiliseren om Bouterse te begeleiden naar de rechtszitting.
Volgens Essed mag er geen bezwaar zijn tegen het feit dat de NDP-aanhang Bouterse massaal wil begeleiden die dag. “Suriname is een democratisch land, burgers mogen demonstreren en protesteren, het is hun persoonlijke recht”, zegt hij. Essed is van mening dat er pas ordeverstoring kan ontstaan als het buiten de rechtszaal niet ordelijk verloopt. Maar dit zal volgens hem niet plaatsvinden, omdat de minister van Justitie en Politie tijdens een interview bekend heeft gemaakt, dat op die dag de bevoegde autoriteiten, de veiligheid en de openbare orde zullen bewaken. “Ik heb alle vertrouwen in ze, dus ik geloof dat alles ordelijk zal verlopen en dat de veiligheid gegarandeerd is.”
Essed benadrukt verder, dat het die dag niet om de demonstratie gaat, maar om wat er die dag op de rechtszitting beslist wordt. “De massa heeft geen invloed op wat er binnen gebeurt, omdat alles ordelijk zal verlopen. De mensen mogen protesteren en demonstreren, maar ze gaan zich moeten buigen voor de beslissing”, zegt hij. Essed geeft aan dat hij geen enkele verwachting heeft op dit moment voor die dag, maar dat hij wel uitkijkt naar de beslissing van de Krijgsraad.
De raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai, heeft na de uitspraak van de Krijgsraad op 29 november 2019, verzet aangetekend tegen het vonnis. Bouterse hield zijn structuren voor dat hij persoonlijk aanwezig zal zijn op de zitting van de Krijgsraad op 22 januari.

More
articles