Van Trikt op de schopstoel?

Wordt Robert Gray van Trikt op korte termijn bedankt als governor van de Centrale Bank van Suriname? Dat is de vraag die momenteel wordt gesteld binnen het gehele financiële systeem in ons land naar aanleiding van de jongste geruchten. Volgens informatie van de redactie, zou men binnen de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, niet tevreden zijn over het functioneren van de governor en zou hij recentelijk een aantal beslissingen hebben genomen, die als volkomen discutabel worden gezien. De Raad van Commis-sarissen zou naar de redactie verneemt, ook op cruciale momenten zijn controlerende functie niet naar wens hebben vervuld, waardoor de governor handelingen zou hebben gepleegd die als niet acceptabel worden gezien. De governor heeft recentelijk nog uitspraken gedaan die vooral bij het staatshoofd, niet in goede aarde zijn gevallen. Bij het ter perse gaan van deze editie vernam de redactie, dat er een spoedvergadering op de Centrale Bank gaande was, waarbij er over het wel of niet aanblijven van Van Trikt, werd gesproken. Omdat er serieuze plannen zijn om Van Trikt zijn congé te geven, zou er momenteel zwaar gelobbyd worden bij de president door de moeder van de governor en zijn schoonvader, het ontslag van Van Trikt niet te honoreren. Naar de redactie voorts verneemt, werden vandaag reeds de namen genoemd van de economen Karl Eckhorst en Siegmund Proeve als eventuele opvolgers van Van Trikt. Ook vernam de redactie uit bancaire kringen, dat Van Trikt met verplicht verlof is gestuurd in afwachting van verdere en definitieve beslissingen.

More
articles