‘Olievondst nieuwe kans voor uitvoering West-Suriname plan’

Met de ontdekking van grote hoeveelheden olie en gas voor de kust van Suriname, ontstaat er een nieuwe kans voor de uitvoering van het West-Suriname plan, zoals door de toenmalige regering onder leiding van Henck Arron gepland en in uitvoering was in de jaren zeventig. Dit is de mening van NPS-voorzitter, Gregory Rusland.
Met dit plan kan onder andere het bauxiet potentieel en de ontwikkeling van andere mineralen ter hand genomen worden tegen lagere kosten, die internationaal concurrerend zijn. Binnen het plan, welke reeds in uitvoering was tot 1980, kan de diversificatie van de economie meer inhoud krijgen door onder andere de ontwikkeling van de agrarische sector, omdat in dat gebied duizenden hectare kunnen worden ingericht voor de productie van diverse gewassen op grote schaal.
Met de gewijzigde omstandigheden zullen Nickerie en Coronie direct meegenomen moeten worden bij de verhoging van de productie en de aanverwante infrastructuur nodig ter ondersteuning van het een en ander. Kortom, de gedachte om een grote nieuwe stad in West-Suriname op te zetten, moet de komende periode aandacht gegeven worden. De realisatie van die doelen vereist verantwoord en deskundig leiderschap, omdat dergelijke plannen niet zonder visie en deskundigheid gerealiseerd kunnen worden. Ons volk heeft op 25 mei aanstaande de gelegenheid om Suriname positief op de kaart te zetten of te kiezen voor een toekomst als equatoriaal Guinea, Nigeria of Venezuela.
Door de juiste keus kunnen wij welvaart creëren voor alle Surinamers die onderwijs en andere vormen van training tot zich kunnen nemen en zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Onderwijs en gezondheidszorg evenals infrastructuur en dergelijke, dienen op een veel hoger niveau te komen, zodat Suriname als voorbeeld kan dienen voor de wereld als land hoe men welvaart kan realiseren voor haar burgers en niet een land dat steeds negatief in de wereld word gepresenteerd met allerlei negatieve berichten van dien.

More
articles