Ook poging tot ontmoeting met minderjarigen strafbaar

De regering heeft gemeend vooral kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik door nadere wijzigingen te brengen in het Wetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel ingediend door de regering, werd gisteren in het parlement behandeld. Het betreft de toevoeging van een nieuw artikel tegen personen die contact zoeken met jeugdigen jonger dan 18 jaar voor een ontmoeting, waarbij zij op het oog hebben on-tuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen.
De persoon die contact zoekt, wordt ge-straft met een gevangenisstraf van hoogstens vier jaar en een geldboete van de hoogste categorie, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting. Personen die van dit misdrijf een beroep of gewoonte maken, worden met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar en een geldboete van de vierde categorie gestraft. De wijziging heeft betrekking op het fenomeen grooming. Dit is de gedraging waarbij de dader onder andere via chat en e-mail contact, het vertrouwen van het kind wint, het kind verleidt tot het delen van intimiteiten en op die wijze het kind in de digitale wereld vatbaar maakt voor seksueel misbruik in de fysieke wereld. Bij grooming is er nog geen sprake van het plegen van een daadwerkelijk seksueel misbruik, maar waarvan wel misbruik is gemaakt, is de open communicatie mo-gelijkheid op het internet om die kinderen te benaderen. De commissie van rapporteurs onder leiding van Rosellie Cotino (NDP) heeft naast de wijziging van de re-gering, ook enkele wijzigingsvoorstellen gedaan. De commissie stelde voor om naast de wijziging met betrekking tot grooming, ook een artikel toe te voegen met betrekking tot het vervaardigen, tentoonstellen en verspreiden van seksuele gedragingen van personen. De straf is een van ten hoogste vier jaar en geldboete van de derde categorie. Niet strafbaar is degene die in het bezit wordt gesteld of de beelden wordt toegezonden en daarvan melding maakt bij de politie. Deze wijziging is volgens de commissie belangrijk om het plegen van inbreuk op het privéleven of de lichamelijke integriteit van personen tegen te gaan. Het verspreiden van seksfilmpjes lijkt volgens hen een stijgende trend te worden die drastisch teruggebracht moet worden. Verder werd ook voorgesteld dat het verspreiden of openbaar maken van schokkende afbeeldingen van ongelukken, gestraft wordt met een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van de tweede categorie. Met de wijziging wil de regering ervoor zorgen dat kinderen veiliger zijn als het gaat om het aanlokken, misleiden en aanmoedigen tot intimiteiten van seksuele aard. Cotino gaf aan dat bij de strafbaarstelling van grooming, het van belang is dat ook het gebruik van mobiele telefoons onder de bepaling valt, omdat kinderen al vroeg met mobiele telefoons lopen. “We weten niet altijd goed waarmee ze bezig zijn of als we de bescherming onder controle hebben, dus met deze wet willen we extra bescherming bieden aan de kinderen.” Krishna Mathoera (VHP) zei dat de wet betrekking heeft op een maatschappelijk probleem dat regelmatig voorkomt, namelijk dat kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen. “Kinderen moeten in een veilige omgeving opgroeien waar ze beschermd worden tegen onheil.” Zij haalde aan dat in 2018, er 251 gevallen van jeugdzaken en 52 gevallen van verkrachting van kinderen gerapporteerd waren. “Seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing, veroorzaken veel fysieke pijn, stress en knagen aan het zelfvertrouwen van kinderen en heeft een impact op de verdere ontwikkeling van het kind. De samenleving zal een hoge prijs betalen als we kinderen niet kunnen beschermen tegen misbruik”, benadrukte Mathoera. Zij pleitte vooral voor een integraal jeugdbeleid met het accent op de jongeren en meer voorlichting.

door Priscilla Kia

More
articles