VHP wisselt van gedachten met Abop

VHP-voorzitter Chan Santokhi en Abop-leider Ronnie Brunswijk, hadden donderdag een ontmoeting met elkaar. “De VHP praat met alle politieke partijen die gelijkgericht denken. Dit om na te gaan hoe ons reddingsprogramma gerealiseerd kan worden”, zegt VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, tegenover de krant. Volgens hem wordt er gewerkt met partijen die genoeg daadkracht hebben in de samenleving. ”We zijn geen voorstander van partijen die hun beloftes aan de samenleving niet nakomen”, aldus Gajadien. Hij geeft aan dat er binnen dat kader nog steeds gesprekken worden gevoerd.
Er zijn leden van de VHP overgestapt naar de Abop. Gajadien zegt hierover: “Ondanks de overloop van partijleden, zal de partij nog steeds sterk blijven.” Hij benadrukt dat de VHP alleen op regionaal niveau zal samenwerken. “De partij zal de verkiezingen alleen binnenstappen”, aldus Gajadien.
Abop-parlementariër Edward Belfort zegt desgevraagd aan De West, dat alle oppositiepartijen met elkaar moeten bundelen om de verkiezingen in te gaan. Volgens hem moeten kleine partijen zoals DOE, PRO, STREI, DA’91 en SPA, hun hoogmoed aan de kant zetten en de andere partijen ondersteunen. “Ik roep alle partijen op die weten dat ze niet genoeg zetels kunnen halen, om samen te werken met de grote partijen”, zegt Belfort. Hij geeft aan dat ze desnoods op ressortraadsniveau kunnen samenwerken.
Ook Paul Somohardjo, voorzitter van de PL, had tijdens een massameeting van de partij, een oproep gedaan om met elkaar samen te werken, in elk geval op het niveau van ressortraad. Tijdens deze meeting kwam naar voren dat de partij samenwerkt met de KTPI om de huidige regering te verslaan.

More
articles