Leden PWO bieden verontschuldigingen aan

De vier leden van de Progressieve Werknemers Bond (PWO), die op 19 december in een brief het bestuur om rekenschap hadden gevraagd, hebben hun verontschuldigingen aangeboden aan bondsvoorzitter Armand Zunder. Het ging om vermoedelijke malversaties met betrekking tot gelden die zijn opgehaald en betaald aan een bedrijfseconoom in de kwestie van het RCR Medical Center, meer bekend als Zorghotel. “De mensen die zogenaamd geciteerd zijn, hebben een verklaring afgelegd, waarin ze hun excuses aanbieden”, zegt Zunder tegenover de krant.
Drie medewerkers, Jennifer S., Stephany A. en Gracilla C., hebben een verklaring afgelegd waarin ze hun verontschuldigingen aanbieden. In hun brief geven ze aan dat ze zich terug trekken van alles wat in de brief van 19 december is vermeld. “Reden waarom wij getekend hadden, is omdat we samen met dhr. Grep en mw. Esajas werkzaam waren, waardoor er een overmachtsituatie ontstond”, vermelden zij in de brief. Volgens hen hebben zij dit in opdracht van Grep en Esajas gedaan.
Zunder: “De ene persoon is zo laf dat hij de mensen voorruit stuurt om de klappen te vangen.” Hij geeft aan dat hij de mensen niet heeft aangesproken of geroepen. “Deze brieven kreeg in de brievenbus”, zegt hij. Volgens hem voldoet Grep niet aan de eisen om in het bestuur te zitten.
In de brief van 19 december stelden de werknemers dat er SRD 7.000 was opgehaald om de kosten van de advocaat en bedrijfseconoom te kunnen dekken, terwijl de PWO-voorzitter slechts SRD 1.000 had betaald. Ook zou Zunder leden die niet in aanmerking zijn gekomen voor een afkoopregeling, voorgehouden hebben dat zij zelf een advocaat in de arm moeten nemen, ondanks dat zij een bijdrage van SRD 200 hebben gedaan.

More
articles