8000 slachtoffers seksueel misbruik genoteerd

Het onderzoek van sociologe Julia Terborg naar seksueel molest, heeft uitgewezen dat er nog veel seksueel misbruik voorkomt in de leeftijdsgroep 11-18 jaar. Als er gekeken wordt naar de cijfers die betrekking hebben op seksueel misbruik, blijkt dat in 2019, de politie 8000 aangiftes genoteerd heeft. “Per dag worden er minimaal 21 slachtoffers voor seksueel misbruik genoteerd bij de politie, terwijl de groep die geen aangifte doet, veel groter is”, zegt Abop-parlementariër Edward Belfort, in een gesprek met de krant.
Terborg heeft onderzoek gedaan onder moeders en andere vrouwelijke verzorgers, waarvan de kinderen op de basisschool of muloschool zitten. Volgens het rapport, is de groep die geen aangifte doet groot. Er zijn verschillende redenen waarom slachtoffers zwijgen over seksueel misbruik. Vooral schaamte zorgt ervoor dat slachtoffers niet naar de politie stappen. Ook het ontbreken van een lokale hulpdiensten die de slachtoffers zouden moeten opvangen, speelt een rol.
Volgens Belfort zou er een beleid ingevoerd moeten worden dat erop alle scholen, vooral op de basisscholen, actieve voorlichting wordt gegeven. “Wij waren reeds gestart met het geven van voorlichtingssessies, maar werden toen afgewezen door het ministerie van Onderwijs, omdat wij volgens hen toestemming moesten vragen”, aldus Belfort.

More
articles