‘Voorkomen dat natuurlijke hulpbronnen verder worden verpand’

Vanochtend is er melding gemaakt over een olievondst die is gedaan voor de kust van Suriname. De bedrijven Apache Corporation en Total SA, zouden de vondst hebben gedaan bij de Maka Central-1 boorput voor de kust van Suriname op blok 58. In de put is 73 meter aan olie en 50 meter lichte olie en gascondensaat geconstateerd. Volgens de regering zou dit een enorme impuls betekenen voor de Suri-naamse economie en zou daarmee het aflossen van leningen en andere zaken, een feit zijn. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, is een andere mening toegedaan. “Het wordt tijd dat wij investeren in de productiesector. We moeten als samenleving voorkomen dat onze natuurlijke hulpbronnen verder verpand worden”, zegt de parlementariër.
Volgens hem zal het exporteren van de olievondsten voor de komende drie tot vier jaar, zeker niet geschieden.
“Intussen hebben wij leningen die wij moeten aflossen voor die periode”, zegt Gajadien. Hij zegt verder dat het niet raadzaam is om op voorhand aan de grondstoffen van een land te ko-men. “Op voorhand verpanden geeft aan dat je het land beperkt in een economische groei.”
Gajadien zegt verder dat het grootste probleem waarmee ons land momenteel te kampen heeft, het niet hebben van genoeg inkomstenbronnen is. “We merken dat de regering continu bezig is met een uitgavenbeleid.
Kijk maar naar het in dienst nemen van grote groepen ambtenaren, alleen om indruk te maken op weg naar de verkiezingen. Dit kost het land alleen maar geld.”
Gajadien zegt zich zorgen te maken over de recente meldingen die zijn gedaan door internationale beleggingsbureaus.
Volgens hen is Suriname niet in staat zijn leningen af te lossen. “Haast alle inkomstenbronnen zijn al verpand, maar niet alle leningen zijn daardoor afgelost. De enige manier waarop wij als land nog in staat zouden zijn om al onze leningen af te lossen, is als onze verdiencapaciteiten vergroot worden”, aldus Gajadien.

door Yves Kloppenburg

More
articles