Geldzending nog steeds niet terug naar Suriname

De 19,5 miljoen euro, waarop Neder-landse autoriteiten beslag hadden ge-legd, is sinds december opgeheven. De in beslag genomen gelden moesten volgens de rechtbank Noord-Hol-land worden teruggegeven, omdat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) immuniteit geniet. Dat oordeelde de rechtbank op dinsdag 24 december jongstleden in een rechtszaak die was aangespannen door de CBvS en drie commerciële Surinaamse banken.
Deze uitspraak is twee weken geleden gedaan en het geld is nog steeds niet overgemaakt op de rekening van de CBvS. Volgens bankiers is vandaag de laatste dag dat het Nederlands Open-baar Ministerie, cassatie kan aangaan in deze zaak. Cassatie is de vernietiging van een beslissing door het hoogste rechtsprekend orgaan van het land. In cassatie gaan is beroep aantekenen bij het hoogste rechtsprekend orgaan tegen een uitspraak van een lagere rechter. Dit orgaan houdt dan alleen rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. De kans is groot dat het Open-baar Ministerie cassatie zal aanvragen en dit betekent, dat de hele procedure voor de lokale banken opnieuw zal beginnen.

More
articles