BROWNSBERG EEN EN AL VERWAARLOZING

De toerismefaciliteiten op het Brownsberg-plateau, mogen worden overgenomen door een private onderneming. Hiertoe heeft het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, besloten. In dit proces, waarbij de private partij via een openbaar inschrijvingsproces zal worden toegewezen, zal Stinasu als toezichthouder fungeren en de regulering ter hand nemen. Volgens Erlan Sleur, milieudeskundige en tevens voorzitter van Probios, wil de regering, het toerisme op Brownsberg weer in ere herstellen door een particulier daarvoor verantwoordelijk te stellen, maar de belangrijkste problemen worden volgens sleur, niet strategisch aangepakt. Sleur vroeg op sociale media, waarom de regering het Nationaal Park zo achteruit liet gaan, om het vervolgens af te staan aan een ‘private onderneming’. Het natuurreservaat ziet er de afgelopen jaren zo verwaarloosd uit door het wanbeleid van de regering, de corruptie bij de verantwoordelijke instanties, de goudzoekers die het gebied aanhoudend vervuilen en de houtkap die heel veel ravage aanricht. Keerpunt vraagt zich vervolgens af, of deze problemen ook meegenomen worden in het totaalplaatje, want nergens bespreekt men de ontwikkelingen van het natuurreservaat. Vervolgens vragen wij ons ook af, waarom het World Wild Fund for Nature, WWF, als belangrijkste partner en investeerder van Brownsberg in de afgelopen 40 jaar, er niet bij betrokken wordt. Ook vraagt nu Sleur zich af, waarom Probios, die zich al vele jaren druk maakt inzake de gang van zaken in het park, niet gehoord of geraadpleegd wordt. Probios had in 2013 een plan van aanpak aan de toenmalige minister Relyveld gepresenteerd en ook daarin werd het toetreden van andere betrouwbare particuliere investeerders voor duurzaam ecotoerisme en natuurbehoud, geadviseerd. ‘’Maar eerst moeten de oorzaken van de huidige problemen, structureel worden aangepakt, anders is het water naar zee dragen’’, aldus Sleur. De milieudeskundige liet ook via sociale media weten, dat hij tot de conclusie is gekomen, dat dit de zoveelste misleiding betreft zo vlak voor de verkiezingen. Hij adviseert daarom de directeur van Conservation International Suriname, CIS, John Goedschalk, dat hij goed moet overwegen, alvorens hij met CIS in dit wespennest treedt. CIS ondersteunt dit project in het kader van zijn ‘Groene Groei Strategie’, waarbij duurzame groei, toegevoegde waarde, ondernemerschap en toename werkgelegenheid, de uitgangspunten zijn. Keerpunt hoopt ook dat CIS zich niet laat misleiden door ‘mooie praatjes’, want het is een zeer kwalijke zaak als het natuurreservaat in handen komt van ‘ondernemers’ die nog meer schade zullen berokkenen in het kader van hun winstbejag. Goedschalk heeft ook aangegeven, dat CIS samen met RGB en Stinasu als sluitstuk van een reeks voorbereidende gesprekken met diverse belanghebbenden, het districtscommissariaat van Brokopondo geïnformeerd is over het traject van een Public Private Partnership, PPP. De inschrijving is open voor zowel binnen- als buitenlandse investeerders en toerismeoperators. Echter zal de lokale gemeenschap, indien zij een plan heeft dat aan de criteria voldoet en door hen gefinancierd en uitgevoerd kan worden met door hen aangewezen partijen, in een voorkeurspositie verkeren. Met dit PPP-project hopen de overheid en CIS, samen met andere relevante belanghebbenden, het plateau weer tot een toerist aantrekkelijk en commercieel succesvol oord te maken, om zo het verval een halt toe te roepen en de Brownsberg in zijn oude glorie te herstellen op basis van moderne ondernemingsinzichten. Keerpunt is naar aanleiding van dit initiatief, zeer benieuwd naar de uitkomst en de plannen, indien die daadwerkelijk volgens internationale richtlijnen zullen worden uitgevoerd.

More
articles