PAS OP MET VUURWERK

De verkoop en het afschieten van vuurwerk is reeds begonnen. Vuurwerk trekt in het bijzonder jongeren aan. Daarom is het belangrijk dat ouders en verzorgers erop toe zien dat erop een veilige manier vuurwerk wordt afgeschoten. Wij hebben daarom hier wat tips over het veilig afsteken van en kijken naar vuurwerk: neem de gebruiksaanwijzing goed door; houd afstand bij het afschieten; maak gebruik van een wierookstokje bij het aansteken; steek vuurwerk precies aan bij de aansteeklont en doe een veiligheidsbril op. Niet alleen bij het afsteken, maar ook bij het kijken naar vuurwerk. Wij willen een beroep doen op alle volwassenen om op onze jeugdigen te letten bij het afschieten van vuurwerk. En speciaal aan de ouders zeggen wij: vertrouwen hebben in uw kind is goed, maar controle is altijd beter. In het afgelopen jaar zijn er meer dan tien slachtoffers geweest. Volgens de statistieken van het Korps Brandweer Suriname, is gebleken dat het aantal slachtoffers van 2016, met 25 gewonden lager ligt dan het jaar daarvoor. Als burgers zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die gelden bij het afschieten van vuurwerk en de vergunningsvoorwaarden, zullen er aan het einde van het jaar minder vuurwerkongevallen en branden zijn. De periode van verkoop en afsteken van vuurwerk is reeds enkele jaren ingekort teneinde het aantal slachtoffers te verminderen en om rekening te houden met kerkgangers tijdens de kerstperiode.

More
articles