MEER GELD IN DE SAMENLEVING

De overheid probeert de gelden die ambtenaren met terugwerkende kracht, twk, moeten ontvangen, medio 2020 volledig uitbetaald te hebben. Ambtenaren hebben deze maand alvast twk over twee maanden ontvangen. In totaal moeten er van 2017 tot 2018, achttien maanden aan twk worden uitbetaald. Dit betekent dat er meer geld in de samenleving gepompt zal worden met als gevolg een toenemende koopkracht, gevolgd door inflatie wat zal leiden tot een verhoging van de US-dollar wisselkoers. Meer geld zal maken dat mensen meer zullen kopen en ondernemingen meer goederen zullen importeren. Hiervoor hebben zij US-dollars nodig, maar die zijn momenteel schaars. De geldhoeveelheid beïnvloedt de conjunctuur. Zou er bijvoorbeeld te veel geld zijn, dan zouden consumenten meer gaan besteden dan er geproduceerd kan worden.
De prijzen stijgen, er treedt inflatie op en de economie raakt oververhit. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: als er bijvoorbeeld te weinig geld is, kunnen consumenten te weinig kopen en zal de werkloosheid toenemen: de economie verslechtert en er ontstaat een recessie. Het beleid van een centrale bank om dit tegen te gaan, wordt geldpolitiek of monetair beleid genoemd: als de inflatie te veel toeneemt, verhoogt de centrale bank de rentetarieven, zodat de economie ‘afkoelt’; als de economie te veel afkoelt, verlaagt de centrale bank de rentetarieven als stimulans.
Geld kan als oppotmiddel functioneren als er een rente over vergoed wordt die minimaal gelijk is aan de inflatie. Dat de Nederlandse rechtbank de euro 19.5 miljoen heeft vrijgegeven, wil nog niet zeggen dat het probleem opgelost is. De regering moet nu aantonen hoe zij de koers omlaag zal brengen, want elke keer weer werd de inbeslagname van de 19.5 miljoen euro als reden gebruikt.

More
articles