Assuria neemt nieuw gebouw van 15 miljoen USD in gebruik

Assuria Hermitage High-Rise (AHH), is de naam van het nieuwe hoofdkantoor van Assuria N.V. dat gisteren op een feestelijke wijze in gebruik is genomen. Met een hoogte van 56 meter gevestigd aan de Recolan te Flora, is de AHH het hoogste gebouw van Suriname. Het bestaat uit tien bouwlagen en symboliseert een omgekeerde pagaai en een korjaal die door tegenstroom vaart. De vorm van het gebouw beeld de slogan van het bedrijf uit: ‘Zeker is Zeker’.
Het gebouw is ontworpen door Architecten-bureau ABT en FIRM Engineering N.V., de winnaars van een in 2014 gehouden ‘design contest’ waaraan diverse architectenbureaus mochten meedoen. Het ge-bouw is ultra modern van opzet, zowel voor wat betreft de gebruikte materialen, de inrichting als de aanwezige faciliteiten. Het is het eerste gebouw in Suriname met een building management systeem en dat het predicaat ‘Smart Building’ mag dragen. Dit onder andere omdat er gebruik wordt ge-maakt van zonne-energie en regenwater.
In 2014 is begonnen met de eerste voorbereidingen en op 23 juni 2017, werd het startsein gegeven voor de bouwactiviteiten. De investering is voor een belangrijk deel gefinancierd uit verkoop van bestaand onroerend goed. De AHH is een investering van circa 15 miljoen US-dollar.
Giving back
Tijdens de openingsceremonie heeft Assuria ook tien sociale organisaties bedacht. Zij kregen ieder een cheque ter waarde van SRD 10.000. Inde AHH zijn ook units beschikbaar voor andere bedrijven en organisaties. Ook is er een Assuria Even Center, dat verhuurd zal worden voor evenementen. Het centrum heeft een capaciteit van 750 man en is speciaal voor de gemeenschap.

Verhuizing
Conform de planning zal de verhuizing rond 20 januari een feit zijn en vanaf dan zal vanuit het nieuwe hoofdkantoor de dienstverlening aan het publiek volledig beschikbaar zijn. Dit zal onder andere omvatten een Assuria Insurance Walk-In waar alle verzoeken en hypotheken kunnen worden afgenomen. De Assuria insurance Walk-In Zuid (AIWI Zuid) die nu in het in het TBL-gebouw gehuisvest is, zal ophouden te bestaan. Ook het Assuria-kantoor gelegen tussen de Henck Arronstraat en de Lim A Postraat, zal zijn deuren sluiten en de dienstverlening verplaatsen naar de AHH. De dienstverlening van Assuria zal goed gespreid en beschikbaar blijven. Daarom komt er in het eerste kwartaal van 2020 in het centrum van de stad, een Assuria In-surance Walk- In City (AIWI City), gehuisvest aan de Grote Combéweg 43 en de Henck Arronstraat 5-7. De Assuria Walk-In Zuid (AIWI Zuid), zal in de AHH worden gehuisvest.

More
articles