‘Openbaar vervoer heeft wel successen geboekt’

Volgens Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV) heeft het openbaar vervoer sinds het aantreden van de regering Bouterse-Adhin, geen vooruitgang gekend. Hij benadrukte dat in de afgelopen tien jaar, er geen enkel particulier beleidsplan voor het openbaar vervoer is gepresenteerd door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Sherwin Valies, hoofd van het openbaar Vervoer Suriname (OVS) om een reactie gevraagd, zegt dat hoewel het openbaar vervoer een grondige evaluatie nodig heeft, er toch vooruitgang is geboekt.
Valies benadrukte dat hij in het afgelopen jaar een voorstel beleidsplan heeft ingediend bij het ministerie. Zijn streven is om het openbaar busvervoer zoveel mogelijk te vergemakkelijken voor de passagiers. “We willen bepaalde plekken in Paramaribo en in de districten, tot nieuwe standplaatsen maken”, aldus Valies. De achteruitgang heeft volgens hem meer te maken met de weginrichting, het wegmeubilair en de wegroutes die aangepakt moeten worden. Hij legde uit dat er maar vier hoofdwegen zijn: Van ‘t Hogerhuystraat, Coesewijnestraat, Sarongbrug, de Verlengde Indira Ghandiweg en de Magentakanaalweg. De bussen maken allemaal gebruik van deze hoofdwegen om mensen te vervoeren van de stad naar het zuiden, waardoor er files ontstaan. Volgens Valies moeten er daarom meer wegen komen om dit probleem op te lossen. Hij geeft aan dit een beleidsgebied is van het ministerie van Openbare Werken, maar dat is weer gekoppeld aan Financiën.

‘We zijn niet volledig innovatief geweest, maar we hebben wel gewerkt”, aldus Valies. “We hebben ook alle zaken die te maken hebben met het OVS, al in kaart gebracht. Daaruit is een powerpoint presentatie voortgevloeid, die gepresenteerd is aan de minister”, zei hij. Valies gaf verder aan dat het vergunningenbeleid van het OVS vernieuwd is. Het OVS heeft nieuwe controlemechanismen ontwikkeld om het werk beter te kunnen verrichten. “Het OVS beschikt nu over een tiplijn (Dienst Open-baar Vervoer Suriname). Dankzij de tips via de tiplijn en via het app nummer, hebben we enkele chauffeurs kunnen aanhouden”, aldus Valies. Via de tiplijn kunnen passagiers opmerkingen/klachten doorgeven over het openbaar vervoer. ‘’Als mensen vragen hebben, kunnen ze ook de tiplijn bellen’’, zegt Valies. Hij weerspreekt dat het openbaar busvervoer niet vooruit is gegaan. Valies gaf aan dat sinds zijn aantreden als hoofd van het Openbaar Ver-voer, hij Sahadew-Lall meerdere malen heeft uitgenodigd om zaken samen af te handelen, onder andere betreffende de bus- en parkeertarieven in het stadscentrum, maar nog geen reactie heeft gekregen.

More
articles